Stressmanagement

Coaching stressmanagement helpt bij het creëren van meer ruimte in uw hoofd, meer balans en energie. Door bewust  met stressgevoelens om te gaan kunt u spanningen beter hanteren en blijft u effectief en productief in uw werk.

Spannings- en stressgevoelens kunnen verschillende oorzaken hebben. Een hoge werkdruk, organisatieveranderingen, problemen in de thuissituatie, maar ook agressief gedrag van klanten, pesterijen van collega’s, conflicten of weinig controlemogelijkheden in het eigen werk, kunnen tot ertoe leiden dat u een verhoogde druk en/of stress ervaart en minder functioneert.

Op zich hoeft het tijdelijk onder grote druk werken niet te resulteren in problemen. Toch doen zich, vaak sluipenderwijs en zeker bij onvoldoende hersteltijd, steeds meer momenten voor waarop spanningen ten koste kunnen gaan van uw energie en u het gevoel krijgt de grip kwijt te raken. Precies dan zult u ertoe neigen meer en intensiever terug te grijpen op uw persoonlijke beschermings- en verdedigingsmechanismen. Hoewel dat tijdelijk enige verlichting geeft, put deze ‘oplossing’ op termijn nog verder uit.

Na afloop van het coachtraject stressmanagement:

  • kunt u bewuster en beter omgaan met stress en spanningen
  • bent u in staat disfunctionele patronen te herkennen en om te buigen
  • voelt u zich opgewassen vanuit een positieve kijk op uzelf en uw omgeving
  • ervaart u meer rust en energie
  • kunt u beter focussen en concentreren
  • kunt u krachtiger functioneren en meer ontspannen omgaan met uw (werk)omgeving

Coaching: Stressmanagement

In de coaching werken we allereerst aan inzicht in die gedragingen die tot stressklachten leiden en aan bewustwording van zowel de achtergronden als de effecten van het eigen gedrag. We onderzoeken vervolgens alternatieven die er zijn of die u kunt ontwikkelen om de valkuilen die u heeft ontdekt, in de toekomst te voorkomen. Wanneer is het voor u zaak om in te grijpen, oude patronen los te laten en zorg te dragen voor uw ontspanning? En hoe doet u dat, wat werkt voor u?

Methodiek stressmanagement

Onze stressmanagement methodiek en aanpak kenmerkt zich door het werken op 4 dimensies of aspecten: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. We starten bij de instelling die u het sterkst heeft ontwikkeld en werken stapsgewijs verder aan de hand van thema’s die relevant voor u zijn. Coaches van Xynthesis zijn er steeds op gericht te verhelderen en te benoemen wat uw concrete mogelijkheden zijn om gaandeweg alle aspecten met elkaar in evenwicht te kunnen brengen. Die bewuste aandacht en het werkelijk toepassen van nieuw gedrag zijn de belangrijkste pijlers voor een succesvol en persoonlijk stressmanagement.

Contact

Voordat u met een stressmanagement traject begint, willen wij u graag vrijblijvend van advies voorzien en samen bepalen welke begeleiding en welke coach in uw situatie het beste bij u past.

 

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze