088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

 

Kosten re-integratie 2e spoor

 

Wat zijn de kosten voor een re-integratietraject 2e spoor?

De kosten zijn afhankelijk van verschillende aspecten:

-1 Inspanningsverplichting in het kader van Wet Verbetering Poortwachter

Als de werknemer na 42 ziekteweken bij het UWV wordt aangemeld, kijkt het UWV terug naar wat er vanaf de eerste week dat de werknemer zich ziekgemeld heeft is gebeurd. Er wordt gekeken of er door zowel de werkgever als de werknemer voldoende adequate inspanningen gedaan zijn om de uitgevallen werknemer weer aan het werk te krijgen. Van belang is aan te kunnen tonen dat de inspanningen voldoende zijn geweest. Wij tonen dit aan door middel van het overleggen van het dossier met intake, plan van aanpak, tussentijdse en eindrapportages. Verder zullen wij ook de offerte overleggen. Wat de eisen van UWV precies zijn, is te vinden in de Werkwijzer Poortwachter.

-2 Wat de medewerker nodig heeft

Xynthesis Re-integratie ondersteunt mensen die hun huidige functie niet meer volledig kunnen uitvoeren naar ander werk. Deze verandering betekent nogal wat voor de werknemer en behoeft dan ook de nodige persoonlijke aandacht. Wij weten uit ervaring dat, gezien de beperkingen waardoor huidige functie niet meer kan worden uitgevoerd, het van groot belang is, goed te kijken naar wat voor soort werk en welke werkomgeving op dit moment passend zijn. Deze zaken komen bij ons aan de orde in de module loopbaanprofiel en arbeidsmarktverkenning. Als dat goed ik kaart is gebracht kijken we of iemand in staat is zich goed te presenteren in woord en schrift. (sollicitatie en presentatie). Het zoeken naar functies en contact leggen met bedrijven vindt plaats in de module Jobhunting.

-3 Wat de werkgever ervoor over heeft

De werkgever wil voldoen aan de wetgeving. Xynthesis heeft met de uitvoering van enkele duizenden trajecten goed zicht op wat minimaal nodig is om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast kunnen er in het kader van goed werkgeverschap redenen zijn om extra ondersteuning te bieden aan de werknemer. Het gaat er tenslotte om dat de ziek geworden werknemer weer een plaats op de arbeidsmarkt krijgt die hem of haar past en ook voldoening geeft.

Kosten re-integratie tweede spoor

Afhankelijk van bovenstaande factoren liggen de kosten van een re-integratie 2e spoor-traject tussen de 2000 en 5000 euro. Xynthesis kan adviseren in de beslissing over wat in welke situatie de beste oplossing is.

Ons uitgangspunt is altijd het vinden van een nieuwe baan. Indien dit niet lukt, is de medewerker in ieder geval goed voorbereid op een nieuwe toekomst.

Xynthesis levert een gedegen kwaliteit (CEDEO gecertificeerd en lid van de OVAL) en begeeft zich qua tarifering midden in de markt.

Meer informatie over re-integratie 2e spoor?

Klik op het contactformulier, bel 088 00 41 717 of mail ons. We nemen dan binnen 24 uur contact op om de mogelijkheden te bespreken of een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 coaches!