Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor is aan de orde als een werknemer, wegens ziekte, langdurig niet in staat is om zijn eigen werk uit te voeren en terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk is. In het 2e spoor re-integratie gaan we op zoek naar werk dat past bij de kwaliteiten en vaardigheden van betreffende persoon. Vaak ligt het accent op de beperkingen. Wij gaan juist  voor de mogelijkheden. In het proces van de terugkeer naar werk buiten de organisatie (re-integratie 2e spoor)  zal er veel aandacht moeten worden besteed aan het loslaten van wat men is overkomen en het werk dat men heeft gedaan. In onzekere tijden wil men behouden wat men heeft. Het gaat niet alleen om loslaten maar vooral ook in kaart brengen van de mogelijkheden om zodoende de toekomst zekerder te maken. Als men perspectieven ziet die binnen zijn of haar mogelijkheden liggen, is men eerder bereid werk buiten de organisatie te gaan zoeken. Ons doel in het kort: mensen energiek/duurzaam naar de juiste baan coachen.

Wat doen we in re-integratie 2e spoor

Mensen vinden het snelst een nieuwe baan als zij (weer) beschikken over zelfvertrouwen, een heldere motivatie en zelfkennis (module: In je kracht). Inzicht in wat zij kunnen en weten wat zij willen (module:Loopbaanprofiel), helpt bij het bepalen van de mogelijkheden en geeft een heldere focus. Deze inzichten zijn onmisbaar om zich goed te kunnen presenteren in netwerken en bij werkgevers. (Module: Sollicitatie en presentatie) Het in kaart brengen van functies en het systematisch benaderen daarvan (modulen: Arbeidsmarkt Actieplan en Job Hunting). Dit gebeurt allemaal onder begeleiding van een vaste coach en aanspreekpunt.

Re-integratie 2e spoor

Het aantal gesprekken, de in te zetten producten en de lengte van het traject zijn afgestemd op zowel de situatie van de werknemer als op de wensen van de werkgever. Daarnaast is het bij re-integratie 2e spoor van belang dat de eigen positie in samenhang met wettelijke verplichtingen duidelijk is en dat er een zorgvuldige administratie gevoerd wordt.

Wij hebben veel kennis van de regels en procedures rond ziekteverzuim en re-integratie.

Xynthesis is gespecialiseerd in:

  • Het coachen van hoger opgeleiden (MBO,HBO,WO).
  • Mensen in hun kracht brengen (weerbaarheid en vitaliteit)
  • Zakelijke en maatschappelijke dienstverlening (met name in de sectoren onderwijs, zorg, overheid, handel, media en communicatie)
  • Arbeidsmarktgericht denken (job markerting)
  • Job hunting

Neem voor meer informatie contact met ons op

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze