Re-integratie na burn-out

Re-integratie bij Xynthesis helpt je na een burnout stapsgewijs en effectief op weg terug naar je werkomgeving of naar een (nieuwe) functie die aansluit bij je kwaliteiten, ervaring en wensen. Steeds met een realistisch oog voor beperkingen, belemmeringen of valkuilen in je denken en doen. Altijd met een oprechte stimulans van je mogelijkheden en kansen. Een burn-out legt het functioneren min of meer stil, voor langere of kortere tijd, afhankelijk van de ernst van de situatie. Dat valt niet mee, gewend als je kunt zijn aan een hoog tempo, aan hard en lang doorwerken, veel voor elkaar boksen en daar de nodige waardering voor (willen) oogsten. Opvallend vaak gaat het bij een burn-out om een situatie waarin je nog steeds wel wil, maar niet meer kan. Met alle gevolgen van dien, zowel op fysiek en mentaal, als op emotioneel en sociaal vlak. Zowel in het herstelproces als in de re-integratie dienen al deze aspecten dan ook aandacht te krijgen.

In ons re-integratiebureau werken 35 senior professionals die behalve in verschillende bedrijven en organisaties, als coaches ruime ervaring hebben op het gebied van arbeidsmobiliteit. Daarnaast weten zij wat een burn-out is en welke ‘impact’ deze heeft. Ze hebben gedegen kennis van de verschillende fases in het herstel en stemmen hun begeleiding hier expliciet op af. Ze zien toe op een zorgvuldige re-integratie, al dan niet gefaseerd en vanuit het besef dat een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt na een burn-out, afhangt van het (uiterst persoonlijke) proces dat je doormaakt.

Re-integratie na burn-out biedt gerichte aandacht en begeleiding

Ons succes is gebaseerd op individuele begeleiding gekoppeld aan de inzet van op maat gerichte instrumenten. Onze re-integratiecoaches ondersteunen je bij het inzichtelijk maken van de ontstane situatie in relatie tot bij jou passende, toekomstige werkzaamheden, werksoort en werkomgeving; en uiteraard bij de stapsgewijze hervatting daarin. Een traject bestaat uit:

• Acceptatie: reflectie en bezinning, zelfkennis
• Loopbaan profiel / Personal branding: verhelderen van eigen kwaliteiten en wensen
• Motivatie: opbouw van conditie, energie en zelfvertrouwen
• Arbeidsmarkt actieplan: persoonlijke focus bepalen richting arbeidsmarkt
• Job hunting: in kaart brengen van functies en het systematisch benaderen daarvan
• Sollicitatie en presentatie: ontspannen presenteren in netwerken en bij potentiële werkgevers
• Algehele begeleiding werkhervatting en terugval-preventie.

Contact Re-integratie na burn-out

In een oriënterend telefonisch gesprek met ons re-integratiebureau bespreken we je persoonlijke situatie, kansen op de arbeidsmarkt en welke coach het beste bij je past. Daarna kun je met deze coach vrijblijvend een nader kennismakingsgesprek voeren.

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze