088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

 

Re-integratie richting zelfstandig ondernemerschap/zzp

Zelfstandig ondernemerschap of toch een baan? Is er genoeg vraag naar mijn dienstverlening als zzp’er? Vragen die velen hebben op het moment dat ze hun baan verliezen. Bij Xynthesis biedt een re-integratietraject de mogelijkheid om deze vragen te onderzoeken. Xynthesis biedt voor zowel ondernemerschap/zzp als loondienst een gericht begeleidingstraject en kan deze trajecten ook combineren. Een ondernemerscoach beschikt over de juiste ervaring en expertise en kan jouw re-integratie in deze richting begeleiden.

Stel dat je wilt kiezen voor ondernemerschap, wat is er dan voor nodig om als zelfstandige een goede start te kunnen maken, wanneer is een start verantwoord?

In een intakegesprek kijken we naar jouw ondernemerseigenschappen en naar je ondernemersidee. We nemen de randvoorwaarden en de financiële situatie mee in de initiële oordeelsvorming over de (eventuele) haalbaarheid van je plan.

Bij een positief oordeel kun je je wensen en ideeën (ook als zzp’er) verder gaan vormgeven in een goed onderbouwd ondernemingsplan. Niet voor niets vragen banken en/of uitkeringsinstellingen (UWV, gemeentes) altijd eerst om zo’n ondernemingsplan. Het schrijven van een ondernemingsplan is een proces waarin inzicht en overzicht wordt gecreëerd. Met onze ervaring en expertise kunnen wij je begeleiden in dit proces.

In de volgende kernthema’s word je als aspirant-ondernemer/zzp’er begeleid bij:

  • Marktonderzoek

Middels bureau- en veldonderzoek kunt je een goede indicatie krijgen van de mogelijkheden in jouw segment van de markt. Kun je op grond van de uitkomsten de conclusie trekken of het verstandig lijkt de onderneming op te gaan zetten?

  • Aanleren en verbeteren van ondernemersvaardigheden.

De taken van een ondernemer zijn divers, van marketing en financiën tot promotie en verkoop. In hoeverre ben je in staat deze eigenschappen en vaardigheden in voldoende mate aan de dag te leggen?

  • Investering en exploitatie

Creëer een overzicht van de verwachte investeringen en bepaal middels een taakstellende omzetbegroting wat je minimaal dient om te zetten om levensvatbaar te kunnen zijn met het bedrijf. Welk exploitatieniveau verwacht je vervolgens voor de eerste jaren te gaan halen?

  • Financiële bedrijfsvoering

Ken je het verschil tussen uitgaven en kosten? Ook als de administratie uitbesteed wordt aan een boekhouder of accountant, blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Wat zijn de voorwaarden voor een goede administratie?

  • Bedrijfsformule

Je besteedt aandacht aan o.a. de volgende zaken: het onderscheidend vermogen van het aanbod, de specifieke marktbenadering en de onderdelen van de marketingmix. Welk tarief ga je straks hanteren?

  • Verkopen

Acquisitie is voor iedere startende ondernemer een cruciaal onderdeel. Het succes hiervan bepaalt de mogelijkheden voor jou en je bedrijf. Hoe goed is je elevatorpitch, hoe herkenbaar is je aanbod, weet je wat je klanten willen, welke verkoopkanalen gebruik je?

Het ondernemingsplan staat centraal en zal het uitgangspunt vormen voor een maatwerktraject. Het gaat daarbij niet alleen om het opdoen van kennis maar vooral om het creëren van inzicht en het aanleren en verbeteren van de ondernemersvaardigheden. Op grond van het doorlopend proces en de gegevens uit jouw ondernemingsplan maak je weloverwogen de beslissing om te kiezen voor het ondernemerschap en/of te starten als zzp’er.

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 coaches!