Re-integratie richting zelfstandig ondernemerschap/ZZP

Zelfstandig ondernemerschap of toch een baan? Is er genoeg vraag naar mijn dienstverlening als ZZP-er? Vragen die velen hebben op het moment dat ze hun baan verliezen. Biedt een re-integratietraject ook de mogelijkheid om deze vragen te onderzoeken? Xynthesis biedt voor zowel ondernemerschap/ZZP als loondienst een gericht begeleidingstraject en kan ze ook combineren. Een ondernemerscoach beschikt over de juiste ervaring en expertise en kan uw re-integratie in deze richting ondersteunen.

Stel dat er wordt gekozen voor ondernemerschap, wat is er voor nodig om als zelfstandige een goede start te kunnen maken, wanneer is een start verantwoord?

In een intakegesprek kijken we samen met u naar uw ondernemerseigenschappen en uw ondernemersidee. Daarnaast worden de randvoorwaarden alsmede de financiële situatie meegenomen in de initiële oordeelsvorming omtrent de eventuele haalbaarheid van het plan.

Bij een positief oordeel kunt u uw wensen en ideeën (ook als ZZP-er) verder gaan vormgeven in een goed onderbouwd ondernemingsplan. Niet voor niets vragen banken en/of uitkeringsinstellingen (UWV, gemeentes) altijd eerst om zo’n ondernemingsplan. Het schrijven van een ondernemingsplan is een proces waarin inzicht en overzicht worden gecreëerd. Met onze ervaring en expertise zullen wij u begeleiden in dit proces.

In de volgende kernthema’s wordt u als aspirant ondernemer/ZZP-er vervolgens begeleid:

  • Marktonderzoek

Middels bureau- en veldonderzoek kunt u een goede indicatie krijgen van de mogelijkheden in uw segment van de markt. Kunt u op grond van de uitkomsten concluderen tot de wenselijkheid van de start van uw onderneming?

  • Aanleren en verbeteren van ondernemersvaardigheden.

De taken van een ondernemer zijn divers, van marketing en financiën tot promotie en verkoop. In hoeverre bent u in staat deze eigenschappen en vaardigheden in voldoende mate aan de dag te leggen?

  • Investering en exploitatie

Creëer een overzicht van de verwachte investeringen en bepaal middels een taakstellende omzetbegroting wat u minimaal dient om te zetten om levensvatbaar te kunnen zijn met uw bedrijf. Welk exploitatieniveau verwacht u vervolgens voor de eerste jaren te gaan halen?

  • Financiële bedrijfsvoering

Kent u het verschil tussen uitgaven en kosten? Ook als u uw administratie uitbesteedt aan een boekhouder of accountant, u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Wat zijn de voorwaarden voor een goede administratie?

  • Bedrijfsformule

U besteed aandacht aan o.a. de volgende zaken: het onderscheidend vermogen van uw aanbod, de specifieke marktbenadering en de onderdelen van de marketingmix. Welk tarief gaat u straks hanteren?

 

 

 

  • Verkopen

Acquisitie is voor iedere startende ondernemer een cruciaal onderdeel. Het succes hiervan bepaalt de mogelijkheden voor u en uw bedrijf. Hoe goed is uw “elevatorpitch”, hoe herkenbaar is uw aanbod, weet u wat uw klanten willen, welke verkoopkanalen gebruikt u?

Uw ondernemingsplan staat centraal en zal het uitgangspunt vormen voor een maatwerktraject. Het gaat daarbij niet alleen om het opdoen van kennis maar vooral om het creëren van inzicht en het aanleren en verbeteren van de ondernemersvaardigheden. Op grond van het doorlopen proces en de gegevens uit uw ondernemingsplan maakt u weloverwogen de beslissing om te kiezen voor het ondernemerschap en/of te starten als ZZP-er.

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze