Arbeidsmarkt Verkenning

In deze module gaat het om de oriëntatie op, gevolgd door een gerichte benadering van de arbeidsmarkt. U leert de arbeidsmarkt te bezien in termen van vraag en aanbod. Uitgaande van uw persoonlijk profiel maken we een overzicht en analyse van mogelijke nieuwe werkgevers. Welk type organisatie en functie komt het meest overeen met uw persoonlijk profiel?

Ook analyseren we de vacatures die interessant lijken en bespreken we in hoeverre ze matchen met uw wensen, kennis en ervaring. U werkt toe naar een plan van aanpak waarin u bepaalt hoe u de arbeidsmarkt benadert. Dit actieplan geeft richting aan uw zoektocht en helderheid over de voor u meest geschikte combinatie van functie en werkgever

Modulen

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze