Loopbaan profiel/personal Branding

Loopbaanprofiel, Personal Branding

Bij re-integratie na een ziekteperiode, waarbij de werknemer beperkt is geraakt in zijn mogelijkheden en vaak ook zijn oude beroep niet meer kan uitoefen, lijkt de toekomst uitzichtloos. Maar als hij het leert bezien vanuit het perspectief dat ieder zo zijn eigen beperkingen kent maar ook zijn eigen mogelijkheden geeft dat een nieuwe visie op de toekomst. Binnen dit onderdeel van een re-integratietraject kijken we naar het werk dat op dit moment van het leven het beste past.

We onderzoeken met de medewerker zijn persoonlijkheid, passies, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, interesses, capaciteiten en competenties en werken samen toe naar een gedegen loopbaanprofiel. Dit profiel geeft een veelzijdig beeld van wie hij is in relatie tot werk en geeft vooral zijn wensen voor de toekomst weer. Indien er een duidelijk beeld is van wat in de toekomst  wordt gewenst, wordt de oriëntatie op de arbeidsmarkt beter afgestemd en ontstaat focus waardoor de baan die past eerder wordt gevonden.

 

Naast de coaching werken we met een online programma dat helpt bij het stap voor stap ontdekken van het loopbaanprofiel/personal brand.

Zie: https://www.xynthesis.nl/tpp/index.html

Men maakt een profiel dat recht doet aan al zijn kwaliteiten. Vaak hebben mensen een opeenvolging van functies zonder zich echt af te vragen of deze bij hen passen. Juist nu is het een goed moment om weer eens onbevangen te kijken naar wat voor soort werkzaamheden inmiddels (beter) passen.

 

In het loopbaanprofiel worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • welke beroepsterreinen het best passen
  • de belangrijkste gedragsvoorkeuren
  • in welke werkomgeving men het beste tot zijn recht komt
  • welke inhoudelijke thema’s interessant zijn om zich op te richten
  • de persoonlijke loopbaanstrategie

Wilt u meer informatie over het loopbaanprofiel? Neem dan contact met ons op

Overige Modules

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze