Burn-out ondersteuning

Hoe kom je op de goede koers na een burn-out?

Wanneer we in ons werk meer moeten (van onszelf of van anderen) dan we willen of –menen te- kunnen, raken we uit balans: het evenwicht tussen de eisen die we ons gesteld zien (belasting of draaglast) en ons verwerkings- en aanpassingsvermogen (belastbaarheid of draagkracht) is dan verstoord. Dit kan tijdelijk zijn en zonder problemen blijven, maar als stress te lang aanhoudt, zonder dat je spanningen afvoert, voldoende verwerkt en zo herstelt naar een rustige normale conditie, kan dit de weerstand aantasten en ziekmakend worden.

Vaak kunnen we redelijk lang met deze spanning leven en in het werk goed blijven functioneren. Toch ontstaan er, bij onvoldoende hersteltijd – en vaak sluipenderwijs – meer en meer momenten waarop spanningen ten koste gaan van iemands energie. Op zulke momenten ervaren mensen het gevoel de grip kwijt te raken. Om dat gevoel het hoofd te bieden grijpen we meer en intensiever terug op persoonlijke beschermings- en verdedigingsmechanismen. In het algemeen geeft dat tijdelijk enige verlichting, maar op termijn put deze ‘oplossing’ mensen nog verder uit.

Welke reacties doen zich voor?

Bij een te hoge spanning en terugval op de eigen verdedigingsmechanismen, vertonen mensen wisselende reacties die we kunnen samenvatten onder de noemers vluchten, vechten en/ of volledig verkrampt raken.

Mensen die de neiging hebben te vluchten gedragen zich aanpassingsgericht: dat komt voort uit een behoefte aan veiligheid en uit een zekere angst voor afwijzing.

Mensen die de neiging hebben te vechten gedragen zich taakgericht: dat komt voort uit een behoefte aan veiligheid en de eigen status/positie te beschermen.

Soms wordt afwisselend zowel vlucht- als vechtgedrag ingezet en dan verliezen mensen niet zelden hun referentiepunt: ze ‘stuiteren’ heen en weer tussen agressief en passief gedrag en zijn voor hun omgeving steeds moeilijker te volgen.

De inzet van verdedigingsmechanismen is afhankelijk van:

  • persoonlijkheid
  • omstandigheden in de omgeving (opvoeding)
  • omstandigheden van het moment

Deze strategieën ter verdediging en bescherming werken slecht op de korte termijn, maar zijn uiteindelijk contraproductief en lossen niets op. Daarnaast heeft vlucht- of vechtgedrag een belangrijk kenmerk waardoor het functioneren enkel nog lastiger gemaakt wordt: vechtende en vluchtende mensen schakelen hun gevoel en intuïtie uit. En juist gevoel en intuïtie zijn nodig om je van je eigen grenzen bewust te blijven, kortom, om gezond en ontspannen te functioneren.

Burn-out interventie: waar te beginnen?

Voordat een persoon bij Xynthesis komt is er al van alles gebeurd. Mensen zitten vast in een vicieuze cirkel van gedragspatronen en daar komen ze niet meer (gemakkelijk) op eigen kracht uit.

Iemand met een burn-out kampt met de volgende kernproblemen:

  • Men blijft hangen in vecht/vlucht stand (emoties gevoed door angst)
  • Men is oververmoeid. Het lichaam is aangetast: een lage weerstand en veel spierspanning. Organen functioneren slechter als gevolg van deze continue spanning (fysiek).
  • Ongezonde levensstijl: roken, drank, onregelmatig slapen/waken, weinig bewegen, makkelijke maaltijden enz. (fysiek)
  • Gevoel en intuïtie is verdoofd of uitgeschakeld. Men ‘zit vooral in het hoofd’, redeneert en rationaliseert voorkomende gevoelens/emoties weg (mentaal).
  • Doordat alles te veel wordt en het gedrag onder de druk veranderd is, heeft men de neiging de omgeving af te stoten of uit de weg te gaan (sociaal).

methodiek

Ieder persoon heeft zijn eigen proces en zijn eigen behoefte aan herstel. Dit heeft vooral met de persoonlijkheid, fysieke gesteldheid en het proces waarin de persoon zich bevindt te maken. Bovendien is de één meer fysiek, de ander juist mentaal, emotioneel of sociaal ingesteld. In termen van interventie, is het belangrijk om allereerst bij die instelling of oriëntatie aan te grijpen. We zien ook dat cliënten graag aan hun herstel willen werken maar vaak niet weten waar te beginnen. Medewerkers van Xynthesis zijn er in het herstelproces steeds op gericht te verhelderen en te benoemen waar de cliënt op dat moment aan toe is en bereid is aan te werken. Als dan de eerste stap met succes is gezet, komen er vanzelf nieuwe thema’s waar de persoon aan wil – en kan – werken en worden gaandeweg alle aspecten met elkaar in evenwicht gebracht. Die bewuste aandacht voor zowel mentale, fysieke, emotionele en sociale aspecten leidt gaandeweg tot een evenwicht, waardoor de eigen kracht hervonden en herstel bereikt wordt.

Vrijblijvend gesprek

Op basis van een vrijblijvend oriënterend gesprek worden je vragen en behoeften met je besproken. Wij maken samen met jou een schets van de aard en inhoud van een coachtraject dat je verder helpt in je situatie. Neem contact op.

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze