Omgaan met stress

Wil je omgaan met stress

Coaching stressmanagement helpt bij het creëren van meer ruimte in je hoofd, meer balans en energie. Door bewust met stressgevoelens om te gaan leer je spanningen beter te hanteren en blijf je effectief en productief in je werk.

Spanning- en stress kunnen verschillende oorzaken hebben. Een hoge werkdruk, organisatieveranderingen, problemen in de thuissituatie, maar ook agressief gedrag van klanten, pesterijen van collega’s, conflicten of weinig controlemogelijkheden in het eigen werk, kunnen ertoe leiden dat je verhoogde druk en/of stress ervaart en minder goed functioneert.

Op zich hoeft het tijdelijk onder grote druk werken niet te resulteren in problemen. Toch doen zich, vaak sluipenderwijs en zeker bij onvoldoende hersteltijd, steeds meer momenten voor waarop spanningen ten koste kunnen gaan van je energie en je het gevoel krijgt de grip kwijt te raken. Precies dan zul je ertoe neigen meer en intensiever terug te grijpen op je persoonlijke beschermings- en verdedigingsmechanismen. Hoewel dat tijdelijk enige verlichting geeft, put deze ‘oplossing’ op termijn vaak nog verder uit.

Na afloop van het coachtraject stressmanagement:

  • kun je bewuster en beter omgaan met stress en spanningen
  • ben je in staat disfunctionele patronen te herkennen en om te buigen
  • voel jij je opgewassen tegen stressvolle situaties vanuit een positieve kijk op jezelf en je omgeving
  • ervaar je meer rust en energie
  • kun je je beter focussen en concentreren
  • kun je krachtiger functioneren en meer ontspannen omgaan met je (werk)omgeving

Coaching: Stressmanagement

In de coaching werken we allereerst aan inzicht in die gedragingen die tot stressklachten leiden en aan bewustwording van zowel de achtergronden als de effecten van het eigen gedrag. We onderzoeken vervolgens alternatieven die er zijn of die je kunt ontwikkelen om de valkuilen die u heeft ontdekt, in de toekomst te voorkomen. Wanneer is het voor u zaak om in te grijpen, oude patronen los te laten en zorg te dragen voor uw ontspanning? En hoe doet u dat, wat werkt voor u?

Methodiek stressmanagement

Onze stressmanagement methodiek en aanpak kenmerkt zich door het werken op 4 dimensies/aspecten: mentaal, emotioneel, fysiek en sociaal. We starten bij de instelling die je het sterkst hebt ontwikkelt, en werken stapsgewijs verder aan de hand van thema’s die relevant voor je zijn. Coaches van Xynthesis zijn er steeds op gericht te verhelderen en te benoemen wat je concrete mogelijkheden zijn om gaandeweg alle aspecten met elkaar in evenwicht te kunnen brengen. Die bewuste aandacht en het werkelijk toepassen van nieuw gedrag zijn de belangrijkste pijlers voor een succesvol en persoonlijk stressmanagement.

Contact

Voordat je met een stressmanagementtraject begint, willen wij je graag vrijblijvend van advies voorzien en samen bepalen welke begeleiding en welke coach in jouw situatie het beste bij je past.

 

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze