088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Aarti:

“Goed inlevend vermogen, goede feedback en adviezen gebaseerd op theorie en ervaring, oprechte interesse en de wil om mij verder te helpen.”

Burn-out – herstel coaching

Grip op en vertrouwen in functioneren

Xynthesis coacht mensen in hun herstel die overspannen of burnout zijn geraakt. Omgaan met stress is voor steeds meer mensen een uitdaging. Er wordt dagelijks veel van ons gevraagd en we eisen ook steeds meer van onszelf. Sluipenderwijs stapelen spanningen zich op. Dat geeft veel onrust en kan ten koste gaan van je energie en kan op den duur kan het je het gevoel geven de grip kwijt te raken.

Burn-out of burn-outklachten zijn voor zowel de werknemer als voor de werkgever een uitdaging om mee om te gaan. Het is in beider belang een zo goed mogelijke weg naar herstel en terugkeer te realiseren.

  • De werknemer wil zich het liefst weer goed voelen om door te kunnen gaan met werken. Burn-outklachten zoals heftige emoties, vermoeidheid, frustratie, schuldgevoelens, slapeloosheid en slechte concentratie, belemmeren het werken vaak gedeeltelijk of helemaal. Herstelcoaching biedt ondersteuning bij herstel zodat de werknemer in een verbeterde versie van zichzelf kan terugkeren of doorwerken
  • De werkgever ziet een waardevolle kracht uitvallen die vaak veel en goed werk verzet. Als klachten zich een lange tijd opbouwen zonder dat er ondersteuning wordt geboden kan terugkeer naar werk een langdurige zaak worden. Dit varieert van vier maanden tot langer dan een jaar, er zijn veel individuele verschillen. Tijdig inzetten van interventies verlaagd de verzuimkosten en verzuimduur aanzienlijk

Herstel coaches van Xynthesis

Xynthesis is een middelgroot re-integratiebureau gespecialiseerd in het coachen van medewerkers met stress en burn-outklachten.

Wij bieden:

  • Preventieve begeleiding: als de werknemer nog geheel of gedeeltelijk werkt.
  • Begeleiding bij volledige uitval: re-integreren.

Onze senior re-integratiecoaches, herstelcoaches en arbeidsdeskundigen hebben veel ervaring met het begeleiden en re-integreren van medewerkers binnen de organisatie (1e spoor) en buiten de organisatie (2e spoor).

Wanneer is herstelcoaching aan de orde?

Afhankelijk van de analyse kan er redelijkerwijs gekeken worden naar hoelang het herstel en de re-integratie duurt:

Vermoeidheid:

Men is bij een normale werkweek ’s avonds vermoeid, staat moeilijker op, is wat humeurig, heeft minder overzicht en heeft de eerste dag in het weekend nodig om te herstellen. Meestal geen uitval, het herstel kost dagen.

Overbelast:

De vermoeidheid wordt erger, leuke dingen worden afgezegd, gevoel dat alles te veel wordt, stressklachten worden erger, concentratie wordt minder. Er is één week vakantie nodig om te herstellen. Meestal geen of gedeeltelijk uitval. Hier is interventie stressmanagement aan te raden.

Overspannenheid:

Er komen steeds meer spanningen, alles wordt moeten, leuke dingen kunnen niet meer, slaapproblemen worden erger, men voelt zich niet meer uitgerust, alles wordt chaotisch, men wordt cynisch en afstandelijk. Meestal geheel of gedeeltelijke uitval. Hier is herstelcoaching van bij benadering 3 maanden en re-integratie van 2 maanden aan de orde.

Burn-out:

uitputting en negatieve emoties hebben de overhand, veel gewone zaken kosten moeite zoals lezen, organiseren lukt niet meer, iets doen lukt niet, er is geen uitzicht of hoop op verbetering. Uitval is aan de orde. Hier zal herstelcoaching een half jaar plus re-integratie minimaal 3 maanden tot een half jaar kunnen duren.

Hoe verloopt het herstel bij een werknemer met een burn-out

De eerste periode van uitval

Bij Burn-out is er sprake van roofbouw: men heeft de klachten van overspanning niet serieus genomen en niet op tijd rust genomen. Een paar weken rust is daarom niet meer voldoende om te herstellen. Het stressmechanisme is fysiek ontregeld en staat voortdurend aan, wat zelfs slapen en rusten moeilijk maakt. Men is somber, emotioneel, vergeetachtig, en kan niet goed nadenken of relativeren. Veel mensen verliezen het zelfvertrouwen en menen te hebben gefaald. Niks lukt immers meer en alles is zwaar en moeilijk.

Accepteren en herstellen

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat er is gebeurd. Omdat men moeite heeft met onthouden, is het zaak informatie in kleine delen te presenteren.

In deze fase is het verder belangrijk de situatie te aanvaarden, te stoppen met roofbouw, tot rust te komen, en te herstellen. Ook dat kan moeilijk zijn: verantwoordelijkheden delegeren, activiteiten uit- en afstellen, taken laten liggen, is over het algemeen niet wat past bij het karakter van degenen die in een Burn-out terechtkomen. Om goed te herstellen moet men vooral veel en goed slapen, en daarnaast lichte inspanning en ontspanning afwisselen. Een lichte inspanning kan bestaan uit: opstaan, ontbijten, een stukje wandelen, muziek luisteren, boodschappen doen, een ademhalingsoefening doen, of koken. Een dagprogramma waarin de activiteiten en rustmomenten expliciet worden aangegeven kan hierbij ondersteuning bieden.

Energie opbouwen

In de tweede fase is men voldoende hersteld om de energie weer langzaam op te bouwen: men kan in het dagprogramma de inspanning geleidelijk aan vergroten. Voldoende rust- en herstelperiodes blijven echter cruciaal. En daarbij moet men de vinger aan de pols houden: te vroeg beginnen met opbouwen, of de inspanning te snel vergroten leidt onherroepelijk tot een terugval, die groter is dan de winst die men dacht te behalen.

Oorzaken onderzoeken

Herstellen van een Burn-out is een leer- en groeiproces. Men komt zichzelf voortdurend tegen, leert stress herkennen en hanteren, en op tijd rust te nemen. En zodra energie en concentratie voldoende zijn hersteld, kunnen in de coaching de oorzaken van de Burn-out worden besproken. Het is de doelstelling onopgeloste (conflict) situaties aan te gaan en op te lossen. Men kan daarbij de overtuigingen en gedragingen die tot stress en overspanning hebben geleid onderkennen en alternatieven voor effectiever gedrag onderzoeken en oefenen.

Oorzaken oplossen

Onopgeloste (conflict) situaties kunnen bestaan in werk- en privésituaties. In deze fase begeleidt de coach de cliënt bij het daadwerkelijk aangaan van de situaties en oplossen van de problemen. Het proces van begeleiding in de voorbereiding en evaluatie van de resultaten achteraf vergroot de persoonlijke effectiviteit en ondersteunt een duurzame gedragsverandering, zodat een herhaling van het traject dat tot een Burn-out leidde wordt voorkomen.

Re-integratiefase

In deze fase gaat de cliënt heel rustig weer aan het werk, in goede samenspraak met werkgever en coach. Ook nu is het cruciaal om geleidelijk op te bouwen. De coach begeleidt dit proces, evalueert met werkgever en cliënt, en geeft feedback en nuttige tips. Nu wordt het herstel stabieler, en gaat het afwisselen van inspanning en rust steeds meer automatisch, waardoor ook het werken steeds beter gaat.

Programma herstelcoaching

Bij stressklachten, overspannenheid of burn-out, of er sprake is van uitgeval bij het werk of niet, herstelcoaching is essentieel. Goede ondersteuning is gericht op het maken van een analyse, inzichten bieden, emoties in balans brengen, energiehuishouding reguleren en een plan maken hoe zaken anders te gaan doen. Dit om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen en persoonlijke effectiviteit duurzaam te vergroten.

Samenvattend ondersteunt de herstelcoach je bij

  • Analyse van de ontstane situatie en herstelplan maken.
  • Coaching op stress en persoonlijke thema’s.
  • Het implementeren van je persoonlijke groei en terugvalpreventie.
  • Terugkeer en opbouw naar werk.
  • Loopbaaninventarisatie en indien gewenst loopbaankoers bijstellen.
Analyse van de onstane situatie en herstelplan maken

In de eerste fase wordt er samen met de coach een analyse van de ontstane situatie en een herstelplan gemaakt: wat heeft iemand emotioneel, fysiek en mentaal nodig om weer in balans te komen en vitaal te worden.  Er worden technieken aangeboden om te leren ontspannen, stress en onrust te managen en de vitaliteit op te bouwen.

Coaching op stress en persoonlijke thema’s

In de tweede fase, als de vitaliteit al iets is verbeterd, wordt er gezocht naar de triggers die de stressreactie geven en waar die vandaan komen. Er worden manieren aangeleerd om deze te beïnvloeden of te accepteren. Men leert om te gaan met stress en bijkomende emoties. Verder wordt er gezocht naar de positieve bronnen, waar iemand energie van krijgt zodat deze bewust ingezet kunnen worden.

Het implementeren van persoonlijke groei en terugvalpreventie

In de derde fase, als het herstel steeds verder vordert en er meer balans is, wordt er gekeken naar de in de persoon gelegen factoren. Coaching op het gebied van grenzen hanteren, assertiviteit, perfectionisme, zelfvertrouwen, plannen en prioriteiten stellen kunnen aan de orde komen indien ze relevant zijn.

Loopbaaninventarisatie en indien gewenst loopbaankoers bijstellen

Loopbaaninventarisatie is ook een belangrijk onderdeel van het terugkeerproces: hoe past het werk of hoe kan het werk meer passend gemaakt worden. De herstelcoach ondersteunt bij deze analyses, bij weer aan het werk gaan en/of werkuren opbouwen, terugvalpreventie en alle inzichten implementeren zodat er weer duurzaam en vitaal gewerkt kan worden.

‘Drie weken geleden was mijn laatste gesprek bij Wilma(coach Xynthesis). Ik heb het gevoel dat ik het nu zelf wel kan maar ik mag altijd bellen als ik nog ergens mee zit en dat zal ik ook zeker doen.

Op het werk gaat het ook heel goed, ik heb mijn werk veranderd. Heel veel dingen doe ik niet meer. Ik ben er echt als beter mens uitgekomen, voel me beter dan jaren daarvoor en ik ben niet van plan om dat in te leveren. Het is het niet waard.’

Martin

‘Ik werk nu anderhalve dag en dat wordt langzaam uitgebouwd naar drie dagen. Het is een leuke baan en ik vind het heerlijk om mijn hersens weer te gebruiken. Ik hou de werklast in de gaten en voel me vrij om dingen zakelijker te benoemen. Ik heb echt geleerd om beter voor mezelf te zorgen.

Wat ik over de coaching nog wil zeggen dat ik het leuk vond dat er opties waren om te wandelen. Dat was wel heel bijzonder. Met Karin (coach Xynthesis) had ik een klik. Zij is coach en geen hulpverlener. Dat vond ik ook een fijne positie. Die gelijkwaardigheid die je dan hebt, werkt voor mij heel prettig.’

Annemieke

Yvonne

Als registerpsycholoog NIP Arbeid & Gezondheid begeleid ik vaak mensen met stress- en burn-outklachten. In de coaching gaan we samen zoeken naar wat voor jou werkt om weer in balans en krachtig te worden. Om fysiek meer in balans te komen is een afwisseling van rust en inspanning nodig. Bijvoorbeeld door wandelen, yoga, mediteren, pottenbakken af te wisselen met rust en goed voor jezelf zorgen (eet- en slaappatroon). Als de fysieke balans door rust en rustige inspanning aan het herstellen is komt het mentale gedeelte aan bod.

Daarin kijken we naar welke gedragspatronen je hebt ontwikkeld die op korte termijn wel werkten, maar op langere termijn niet, zoals kritisch perfectionisme, alles willen controleren, iedereen te vriend willen houden. We kijken naar de herkomst van deze patronen en hoe je je voordeel eruit kunt halen.

Bernadette

Stressklachten die tot een burn-out kunnen leiden komen helaas veel voor. Te veel of langdurig stress kan lichamelijke en mentale klachten veroorzaken zoals moeheid, sterke emoties die uit balans zijn, veel piekeren, gespannen spieren, slechte concentratie, heel veel, of juist niet meer kunnen slapen.

Om weer te herstellen en balans te vinden begeleid ik mensen volgens het drie-fasen model van Hilde Bolt. Na een uitgebreide intake laat ik je eerst stil staan, alvorens je je hardnekkige patronen gaat onderzoeken, gaat loslaten en je leven anders vorm gaat geven. Hierbij maak ik ook gebruik van een coachingstechniek als de Sedona Loslaatmethode. Deze methode is een zeer effectieve manier om belemmerende gedachten, ervaringen, patronen, emoties, gevoelens, stress, spanningen en nog veel meer, los te laten.

Het resultaat is dat je inzicht krijgt in jouw hardnekkige patronen en gewoontes en weet hier anders mee om te gaan.  Je kan signalen herkennen en hiernaar luisteren. Ook leer je je triggers en stressgevers te herkennen en weet hoe je deze kunt ombuigen zodat je beter voor jezelf kunt zorgen door inspanning met ontspanning af te wisselen en de juiste balans voor jezelf te vinden.

Lutbert

Ruim twintig jaar geleden ben ik begonnen met het begeleiden van mensen met langdurige stress-klachten en burn-out. Inmiddels heb ik een schat aan ervaring opgebouwd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met wat we ‘burn-out klachten’ zijn gaan noemen. Aangezien ieder persoon uniek is, besteed ik veel aandacht aan de individuele behoeften van iedere cliënt. Graag maak ik daarbij ook gebruik van mijn ervaring met lichaamswerk en ervaring als meditatiebegeleider. Ieder mens is uniek en ieders pad naar herstel na burn-out is net zo uniek. Onbewuste reacties bewust maken, handvatten onderzoeken om zelf weer de regie in handen te nemen, met compassie kijken naar je eigen, soms hardnekkige, ongezonde patronen en die vervolgens bewust veranderen, daar ligt voor mij de uitdaging die ik graag samen met jou aanga.

Als er sprake is van traumatisering, die herstel belemmert, dan bespreek ik dat graag en maak desgewenst gebruik van een uitgebreid netwerk van erkende (VEN) EMDR-therapeuten.

Vivian

In mijn aanpak van stress richt ik me op het verminderen van opgebouwde druk en fysieke klachten. Met behulp van mindfulness en aikido help ik mensen om meer in het moment te zijn. Om steeds één stap tegelijk te zetten, maar ook om te onderzoeken welke gedachten nu precies die druk veroorzaken.

Ons lijf is een belangrijk instrument om te leren ervaren wanneer we over onze grenzen gaan. Leren luisteren naar ons innerlijk kompas en onze fysieke sensaties, helpt om grenzen te herkennen. Vervolgens is het belangrijk om deze grenzen ook duidelijk aan te geven aan de omgeving om ons heen.

Tot slot is het belangrijk om regie te nemen over je eigen koers, om te blijven sturen op je eigen waarden, dat wat voor ons belangrijk is. Dat zorgt ervoor dat keuzes maken, en ook voor jezelf kiezen makkelijker wordt. En misschien kom je erachter dat jouw bestemming een andere is dan je jezelf hebt voorgehouden en is het tijd voor een koerswijziging.

Wilma

Bij mij is de specialiteit op het gebied van vitaliteit, burn-out en stressmanagement geboren uit grote interesse voor dit onderwerp en mijn drive om zelf gezond en in evenwicht te leven. Ik zie in het dagelijks leven dat veel mensen zichzelf (onbewust) voorbijlopen. Het voortdurend over de eigen grenzen heengaan in combinatie met een onevenwichtige balans tussen inspanning en ontspanning kan ertoe leiden dat mensen overspannen raken en zelfs burn-out klachten krijgen.

Voor herstel-coaching zet ik verschillende instrumenten in voor grenzenbeheer en persoonlijkheidskenmerken, stressreductie/veerkrachttraining en kernkwadranten. Het is een proces van bewustwording: je krijgt antwoorden op de vragen hoe stress én veerkracht bij jou tot uiting komen, hoe je fysiologie werkt en vooral wat je er zelf aan kunt doen. Ik zoom in op patronen en ontrafel deze samen met jou. Je krijgt tijdens het traject handreikingen en toetst wat werkt. Het is een proces van verkennen, herkennen en erkennen.

Roos

Ik werk vanuit een holistische aanpak bij stress en burn-out. Het accepteren van je eigen grenzen, het opnieuw leren luisteren naar lichaamssignalen en daarmee omgaan is vaak het eerste begin van lichaamsbewustwording. Het zelfhelende vermogen is enorm als het op de juiste manier wordt aangesproken en dat ligt vaak opgeslagen in het onbewuste, in je lijf, je innerlijke weten. Dit raakt op de diepere laag aan de kern. Ik begeleid je om weer contact te maken met jezelf, je lichaam, en je krijgt handvatten om te ontspannen en om te gaan met jezelf en je ongemak. Hierdoor leer je jezelf beter kennen en voelen zodat je jezelf leert ondersteunen en antwoorden uit jezelf krijgt die inzicht geven en bewustwording. Juist omdat deze uit jezelf komen beklijven ze en werkt het transformerend zodat je nieuwe keuzes kan maken en leert dingen anders te doen.

Stresshantering, uitspreken van gevoelens, leren ontspannen, keuzes maken, en onderhoud voor jezelf komen tevens aan bod in de begeleiding.

Evelyn

Als vitaliteitscoach ben ik gespecialiseerd in stress- en burn-outklachten en begeleid ik veelal mensen met klachten door langdurige overbelasting van het stresssysteem of ook door langdurige negatieve stress. Deze overbelasting kan diverse oorzaken hebben, zoals werk, privéomstandigheden of een combinatie daarvan, maar ook een langdurige ziekte of beschadiging van de hersenen kan het stresssysteem overbelasten.

Overbelasting uit zich in fysieke/energetische en ook psychische klachten. In beweging op een wijze die past bij de overbelasting neem ik je mee naar buiten, liefst in het bos en gaan we wandelen. Wandelen is een heilzame werkwijze, een natuurlijke stressverlager. Het is g­oed voor de werking van het brein, het zorgt voor de aanmaak van neurotransmitters zoals dopamine, en­­dorfine en serotonine. Naast coachende gesprekken doen we ook oefeningen om te voelen en ervaren, inzichten te krijgen, bewust te worden, te herstellen en ook om nieuwe patronen aan te leren.

Wij geven je graag informatie over onze stress en burn-out coaching. In een oriënterend telefonisch gesprek krijg je een professional aan de lijn aan wie je jouw situatie kunt voorleggen. Als dat bevalt kunnen wij een vrijblijvend gesprek met één van onze coaches regelen.

Meer informatie?