Jan Booden

Voor Jan Booden geldt de intermenselijke communicatie als leidraad. Zijn inzet, vanuit respect en empathie, is van grote waarde voor wie door hem begeleid en gecoacht wordt.

Hij kiest dan ook voor een persoonlijke benadering. Hij gaat uit van de wensen die jij hebt met betrekking tot (toekomstig) werk.
Het opnieuw kijken naar hoe je in het (arbeidzaam) leven staat, vormt een belangrijke basis om je te oriënteren voor de toekomst. Het is belangrijk een richting in te slaan die voldoening geeft en die weer de levensvreugde geeft die je vaak in de achterliggend periode hebt moeten ontberen.

Geen coachtraject is hetzelfde en dat maakt het iedere keer weer nieuw en uitdagend. De uitdaging is om samen met jou te zoeken naar mogelijkheden om binnen afzienbare tijd werk te vinden, daar gaat het immers om.

Omdat het coachtraject een persoonlijke benadering is worden de afgesproken coaching uren ook daadwerkelijk besteed aan de ontmoetingen tussen coach en cliënt. Daarnaast maak ik gebruik van een online trainingstraject waarbij we eerst werken aan het in kaart brengen van je persoonlijke profilering. Dat geeft jou inzicht in je eigenschappen en kwaliteiten maar ook geeft het mogelijke verbeterpunten. In overleg met jou wordt de frequentie van de coachgesprekken afgesproken.

Jan heeft leidinggevende managementposities vervuld en heeft een goed zicht op bedrijven, markten en functies. Met zijn uitgebreide kennis van – en ingang bij – bedrijven heeft hij zich toegelegd op de begeleiding en coaching van professionals in binnen- en buitenland. Mede door zijn langdurige ervaring is hij communicatief sterk en een gedegen gesprekspartner voor zowel hoger opgeleiden uit uiteenlopende werkvelden en verantwoordelijkheden als voor lager en middelbaar geschoolden.

Jan kent alle moderne communicatiemiddelen zoals onder andere de sociale (internet)netwerken en in het bijzonder LinkedIn om jouw persoonlijke presentatie in de markt te ondersteunen. Zijn netwerk is omvangrijk en hij zet dat graag in voor gemotiveerde cliënten.

Voor een kwalitatieve en gedegen ondergrond van zijn coachvaardigheden, is hij internationaal gecertificeerd Advanced Master Practitioner in NLP en richt zich, met als aanpak het Reflectief en Transformationeel Coachen, op het individu en diens welbevinden.

Als geboren Rotterdammer is Jan direct in zijn benadering en haalt graag het beste in je boven. Dit doet hij door nieuwsgierig, belangstellend en respectvol met je om te gaan. Daarbij helpt zijn intuïtieve benadering en hij gaat daarbij altijd uit van gelijkwaardigheid in de relatie.

Onze coaches in overleg

Maak kennis met ze