088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Arbeidsdeskundig onderzoek bij 2e spoor

Aan het einde van het eerste ziektejaar vindt er een eerstejaars evaluatie plaats. Hierin moet bepaald worden of er re-integratie mogelijkheden zijn binnen maar nu ook buiten de organisatie. Het zogenaamde re-integratie 1e en 2e spoor. Wij worden steeds meer gevraagd of wij Re-integratie tweede spoor kunnen combineren met arbeidsdeskundige onderzoek. Zo kunnen we direct aan de slag als tweede spoor aan de orde is.

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de zieke werknemer. De belasting van het eigen werk en de huidige gezondheid worden tegen elkaar afgezet en vastgelegd in een rapportage. Mocht volledige terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie niet haalbaar zijn, dan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden buiten de organisatie. Vaak lopen 1e en 2e spoor parallel. Re-integratie tweede spoor kan ook eerder ingezet worden  wanneer al tijdens het eerste ziekte jaar blijkt dat een medewerker niet terug kan keren naar het eigen werk.

Werkzaamheden arbeidsdeskundig onderzoek

Werkzaamheden en documenten bij arbeidsdeskundig onderzoek:

  • Overleg bedrijfsarts
  • Interviews met werknemer
  • Interviews met werkgever
  • Werkplekbezoek
  • Functie-analyse van het eigen werk of ander werk bij eigen werkgever
  • Concrete rapportage

Vaak wordt er naast het advies voor re-integratie buiten de organisatie ook inspanningen rond het eerste spoor gewenst.

Vragen die uit het onderzoek beantwoord worden zijn:

  • Kan de werknemer terug naar het eigen werk?
  • Zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk, zodat de werknemer alsnog terug kan?
  • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de werknemer naar ander werk te begeleiden (re-integratie tweede spoor)?

Bij de toetsing of er voldoende inspanningen zijn verricht in het kader van Wet Verbetering Poortwachter wordt er ook getoetst of er voldoende naar de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de zieke werknemer is gekeken. Een arbeidsdeskundige is hierin gespecialiseerd.

Wil je een deskundig advies rond het verzuim proces? Dick heeft als interim HR manager, Xynthesis coach en partner veel cases voorbij zien komen. Hij kijkt samen met jou naar interventies die op dit moment het beste werken. Hij heeft oog voor zowel het belang van werknemer als voor de werkgever. Vaak kunnen die belangen parallel lopen.