088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Robert:

“Ik wist dat ik heel ander werk moest gaan doen. Die online trainingen gaven inzicht, de coach gaf verdieping. Het is gelukt hoor!”

Loopbaan en persoonlijke ontwikkeling

Als je in je werk dreigt vast te lopen of inmiddels bent gestrand heb je vaak meer dan enkel een loopbaanvraag. Waar loop je tegen aan, hoe kun je dat veranderen, wat wil je daartoe ontwikkelen, wat betekent dat voor je werk? Hier gaat het niet alleen over je functiegerelateerde kwaliteiten en vaardigheden, maar is er nadrukkelijker ook meer aandacht voor je persoonlijk en sociaal functioneren. We beschouwen zowel je sterke punten als gedragingen die contraproductief uitpakken. Met als doel te behouden cq versterken wat goed gaat en effectieve mogelijkheden aan te reiken voor dat wat niet soepel verloopt. Sleutelwoorden hierbij zijn: bewustwording, inzicht in eigen functioneren, zelfvertrouwen en –respect, grenzen en prioriteiten stellen, nemen van verantwoordelijkheid en keuzes maken in gewenste richting.

Loopbaan ontwikkeling

Van een grote beroepsmatige wending tot aan een bescheidener heroriëntatie of bezinning– het is altijd van wezenlijk belang opnieuw en onbevangen te kijken naar wat voor soort werkzaamheden passend zijn, of inmiddels (beter) bij je past. We onderzoeken samen je passie, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, persoonlijkheid, interesses, capaciteiten en competenties en werken toe naar een gedegen loopbaanprofiel. En leggen dit profiel naast je huidige functie om te zien waar het in welk opzicht en in welke mate, uiteenloopt. Vervolgens kijken we naar mogelijkheden binnen jouw functie: welke taken passen (nog), welke ambieer je, wat zou je kunnen en willen ontwikkelen?

Persoonlijk ontwikkeling

De manier waarop je naar jezelf en je omgeving kijkt is van grote invloed op je sociaal functioneren. Aan de hand van tests kijken we naar overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen doeltreffende en ondoeltreffende denkpatronen of “stijlen”: we kijken zowel naar sterke punten als naar contraproductief gedrag. De focus ligt op de praktijksituatie en we besteden veel aandacht aan de dingen waar jij tegenaan loopt.

De coaching is inzichtgevend als ook praktisch van aard en bevat een weloverwogen mix van diverse methodieken en het oefenen van nieuw gedrag.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • persoonlijke waarden en ambities
  • omgaan met spanning en blokkerende gedachten
  • beïnvloeden van interactie met anderen
  • de invloed van non-verbaal gedrag
  • feedback geven en ontvangen
  • grenzen stellen, ‘nee’ zeggen en opkomen voor jezelf
  • omgaan met lastig gedrag en conflicten
  • ingezette koers vasthouden en verder gaan

De coaching persoonlijke ontwikkeling bestaat uit verschillende fases. In eerst instantie gaat het om inzichten. Vervolgens werken we aan het integreren en toepassen daarvan in houding en gedrag.

Contact

Voordat je met een training begint, willen wij je graag vrijblijvend van advies voorzien en met jou bepalen welke begeleiding in jouw situatie het beste resultaat oplevert, en welke coach het beste bij je past.

Vul in: Bel mij terug of Stel uw vragen

 

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 coaches!