088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Aarti:

“Goed inlevend vermogen, goede feedback en adviezen gebaseerd op theorie en ervaring, oprechte interesse en de wil om mij verder te helpen.”

Coaching persoonlijke effectiviteit

Door uiteenlopende omstandigheden kan het zo zijn dat het met jou niet goed gaat en dat je merkt dat het in contact met anderen ook lekker loopt. Vaak is dat tijdelijk en ben je er zo weer doorheen. Als deze situatie langer aanhoudt is het verstandig om eens goed naar jezelf en jouw functioneren met anderen te gaan kijken. Coaching Persoonlijke effectiviteit helpt je inzicht in jouw functioneren te krijgen. Stapsgewijs wordt er naar een situatie toegewerkt waarin de omgang met anderen verbetert, je weer goed in je vel komt te zitten, je plezier en vitaliteit ervaart en ontspannen en naar tevredenheid kunt functioneren.

De coach

Wij vinden het belangrijk dat er een goede match is tussen jou en de coach. Dat zorgt voor een samenwerking in veiligheid en vertrouwen en voor echt contact. Samen met je coach onderzoek je jouw (dieperliggende) vraag en maak je een actieplan om je doelen te bereiken. Alle coaches zijn gecertificeerd en werken met wetenschappelijk onderbouwde methodes. De coaching is inzichtgevend én praktisch en bevat een weloverwogen mix van het werken met diverse methodieken en het aanleren van nieuw gedrag.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • beïnvloeden van interactie met anderen
  • de invloed van non-verbaal gedrag
  • feedback geven en ontvangen
  • grenzen stellen, ‘nee’ zeggen en opkomen voor jezelf
  • omgaan met lastig gedrag en conflicten
  • ingezette koers vasthouden en verder gaan
  • persoonlijke waarden en ambities
  • omgaan met spanning en blokkerende gedachten

Wat betekent persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit gaat over hoe jouw handelen van in invloed is op anderen. De manier waarop je naar jezelf en je omgeving kijkt is van grote invloed op je sociaal functioneren. Bij de coaching kijken we naar jouw overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen doeltreffende en ondoeltreffende denkpatronen of denkstijlen. Zowel sterke punten als contraproductief gedrag komt aan de orde. De focus ligt op de praktijksituatie, we besteden veel aandacht aan de dingen waar jij tegenaan loopt. We werken er samen aan dit gedrag om te buigen in gedrag dat bij jou past en je juist helpt bij het samenwerken met anderen.

Persoonlijke effectiviteit is te beschouwen als een voortschrijdend individueel proces. Of dit proces nu verloopt via kleine of grote(re) veranderingen, het kenmerkt zich altijd door beweging, voortgang en groei.

 

Voordat je met een traject begint, willen wij je graag vrijblijvend van advies voorzien en samen bepalen welke begeleiding en coach het beste bij jou en je coachvraag past.

Op basis van een eerste telefonische oriëntatie wordt de situatie besproken en kunnen we een eerste indicatie geven van de inzet en wat daarmee kan bereikt kan worden.