088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

Voorkom langdurig verzuim in het eerste ziektejaar

Uit alle onderzoeken blijkt dat vroegtijdig ingrijpen en perspectief krijgen langdurig verzuim verkort

Het is goed voor werkgever en werknemer

Nadat de bedrijfsarts de belastbaarheid van de verzuimende werknemer heeft bepaald moet er binnen twee weken een Plan van Aanpak worden opgesteld. Als het verzuim langdurig lijkt te worden is dat een uitgelezen moment om coaching in te zetten teneinde het langdurig verzuim te verkorten. CBS berekende dat verzuim per werknemer tussen de 250 en 400 euro per dag kost. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat perspectief en beweging het werkvermogen van werknemers aanzienlijk verbetert.

Er kan veel meer

Vaak worden er in het eerste ziektejaar vooral acties ondernomen om de zieke medewerker stap voor stap werk te laten hervatten in bestaand of vervangend werk. De informatie van de bedrijfsarts geeft vooral informatie over de beperkingen. Maar er kan veel meer. Verzuim kent vaak meerdere oorzaken die niet allemaal werkgerelateerd zijn. Inzicht in die oorzaken zijn de basis voor een goede interventie. Je komt al op voorsprong als je dit in het Plan van Aanpak meeneemt.

 

Interventie en plan van aanpak 1e spoor

Hieronder vind je welke interventies er ingezet kunnen worden om de verzuimende medewerker te steunen op een positieve manier, om het werk, stap voor stap weer op te pakken.

Heroriëntatie eerste ziektejaar

In dit heroriëntatietraject wordt er breed gekeken naar de situatie waarin de verzuimende werknemer is beland. Er zijn veel verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Gaat het om werkdruk, taakniveau, onderhuidse conflicten, past het werk niet meer, spelen er vervelende privézaken? Om dat goed boven water te halen is een verslag van de bedrijfsarts niet toereikend, dit vergt meer aandacht. Door een bredere analyse te maken komt er inzicht in hoe de situatie in de volle breedte is.
Heroriëntatie 1e spoor

Werkdruk

Werkdruk is een veel voorkomende oorzaak van verzuim. Werkdruk wordt door iedereen anders ervaren. Onderzoeken hoe de werknemer werkdruk ervaart geeft veel inzicht in een mogelijke oplossing. Een coach gespecialiseerd in stress kan verheldering geven over de situatie zodat er actie ondernomen kan worden om de werknemer te ondersteunen de stress beter te leren hanteren. Ook  kan er gezocht worden naar mogelijkheden om de werksituatie te veranderen. Het doel is dat de uitgevallen werknemer zo snel mogelijk met plezier de werkzaamheden kan hervatten.
Stress coaching

Werk past niet meer

Het kan zijn dat het takenpakket in de loop van de tijd is veranderd of dat als gevolg van ziekte ander soort werk beter aansluit. Dan is de inzet van een loopbaantraject voor alle partijen zinvol. Nieuwe inzichten uit het loopbaantraject kunnen de basis vormen voor aanpassingen. Dat kan gaan over aanpassing van bestaand werk maar ook over het op zoek gaan naar ander werk binnen of buiten de organisatie.
Loopbaanadvies

Ligt het aan taken, persoonlijk functioneren of werksituatie?

Het komt regelmatig voor dat iemand niet zo goed meer in zijn of haar werk/vel zit maar dat het voor zowel werknemer als werkgever onduidelijk is waar dit aan ligt. De oorzaak kan liggen in taken en werkzaamheden maar ook in het persoonlijk functioneren of de werksituatie. Xynthesis heeft een programma ontwikkeld waarin zowel loopbaanvragen als persoonlijke effectiviteitsvragen worden behandeld.
Loopbaanontwikkeling en Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijk functioneren

Het kan zijn dat het met de werknemer niet goed gaat en dat het in contact met anderen ook niet lekker loopt. Als deze situatie langer aanhoudt is het verstandig om coaching Persoonlijke effectiviteit in te zetten. Daarin gaat de werknemer niet alleen naar zichzelf maar ook naar interactie met anderen kijken. Door hier inzicht in te verkrijgen kan er gewerkt worden aan het verbeteren van dat functioneren. Stapsgewijs wordt er naar een situatie toegewerkt waarin de omgang met anderen verbetert, de werknemer goed in zijn of haar vel komt te zitten en naar weer naar tevredenheid zal kunnen functioneren.
Coaching persoonlijke effectiviteit

Terug in eigen werk niet mogelijk

Wanneer blijkt dat een werknemer zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen en het eigen werk niet meer passend is, niet meer passend te maken is en er ook geen andere passende functie binnen de organisatie is, dan dient het 2e spoor te worden ingezet, ongeacht hoelang iemand ziek is. Als iemand bijvoorbeeld door burn-out, of depressie en bijbehorende beperkingen in de FML niet meer terug kan naar eigen werk, kan je al veel eerder dan einde eerste jaar aan de slag in het 2de spoor.
2e spoor eerder inzetten?

Wil je even vrijblijvend sparren met een coach met WVP kennis? Oriënterend gesprek over een re-integratie 1e spoor interventie?

Op basis van een eerste telefonische oriëntatie wordt de situatie besproken en kunnen we een eerste indicatie geven van de inzet en wat daarmee kan bereikt kan worden.