088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

 

Heroriëntatie 1e spoor

In een heroriëntatietraject wordt er breed gekeken naar de situatie waarin de verzuimende werknemer is beland. Er zijn veel verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Gaat het om werkdruk, taakniveau, onderhuidse conflicten, past het werk niet meer, spelen er vervelende privézaken? Om dat goed boven water te halen is een verslag van de bedrijfsarts niet toereikend, dit vergt meer aandacht. Door een bredere analyse te maken komt er inzicht in hoe de situatie in de volle breedte is.

Zowel werkgever als werknemer aan zet

Het is nodig dat de werkgever duidelijkheid krijgt over de ontstane situatie en dat de werknemer gehoord en gezien wordt. Vanuit een bredere analyse weet de werkgever beter hoe te handelen en de werknemer krijgt meer grip op de situatie. Vanuit een verzuimgesprek kan zo een goede samenwerking op gang komen. Onze coaching is gericht op het doorbreken van barrières en het weer zo snel mogelijk komen tot een open, positieve houding ten opzichte van mogelijkheden.

Inzicht in mogelijkheden

Xynthesis wil graag als partner meedenken over welke mogelijkheden er zijn om invloed te kunnen uitoefenen op de lengte van het verzuim en het duurzame herstel van de medewerker. Een heroriëntatie op de ontstane situatie en het gezamenlijk zoeken naar perspectieven met een onafhankelijke derde partij kan de -vaak moeizame- werkhervatting versnellen. Tijdens de interventie spreekt de coach met werkgever en werknemer om tot een voor beide partijen acceptabele aanpak te komen.

Coach met Wvp  (Wet verbetering poortwachter)  kennis

In een dergelijk proces moet veel rekening worden gehouden met de wettelijke regelgeving rond ziekteverzuim. Daarom zetten we in dit soort trajecten altijd coaches met Wvp-kennis in. Door coaches die geregistreerd arbeidsdeskundige en/of casemanager zijn aan onze organisatie te verbinden, kunnen wij interventies adviseren die voldoen aan de Wvp en vooral recht doen aan de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Het resultaat:

  • versneld inzicht in de mogelijkheden op re-integratie
  • juiste en tijdige inzet van interventies en coaching
  • tips aan leidinggevenden over de te zetten stappen
  • een betrokken medewerker die veel meer regie heeft over zijn/haar re-integratieproces

De duur van het verzuim wordt verkort, als werkgever ben je in de eerste periode van verzuim direct een betrokken partner en als medewerker krijg je perspectief om positief aan je herstel te kunnen werken.

Oriënterend gesprek over heroriëntatie 1e spoor?

Op basis van een eerste telefonische oriëntatie wordt de situatie besproken en kunnen we een eerste indicatie geven van de inzet en wat daarmee bereikt kan worden. Neem contact met ons op.

 

 

Je kan bij ons terecht voor vragen en advies.

Of wil je vrijblijvend gesprek met een van onze coaches.