088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Beroepsoriëntatie voor lager en middelbaar opgeleiden

Onze Job-O Apps geven lager en middelbaar opgeleiden (tot MBO 2 en MBO 3 en 4) de mogelijkheid zich zelfstandig te oriënteren, en ondersteunen professionals in het begeleiden en bemiddelen van deze kandidaten naar passend werk.

De Job-O Apps helpen de doelgroep na te denken over interesses, werkomgeving, vaardigheden, kwaliteiten en werkzaamheden.

  • Eenvoudige opdrachten aan de hand van foto’s in combinatie met beeld en geluid.
  • In totaal 5 opdrachten in 5 dagen.
  • De opdrachten worden in meerdere talen aangeboden (o.a. Nederlands, Arabisch, Engels).
  • Eenvoudige bediening en instructie.
  • Resultaat: een top 7 van mogelijk passende beroepen.

De Job-O Apps vereenvoudigen het werk voor de begeleider/professional:

  • Klant gaat zelfstandig met de App / de opdrachten aan de slag.
  • Overzicht: de top 7 van mogelijk passende beroepen.
  • Dit resultaat geeft richting aan verdere begeleiding richting werk (en/of opleiding.)
  • Verkorting van het begeleidingstraject.
  • Gerichtere match met passende vacatures en werk.

Resultaat: De klant krijgt een realistisch beeld van zichzelf en zijn positie ten opzichte van de arbeidsmarkt. Daarmee vindt hij sneller passend werk en voorkomt vroegtijdig uitval.