088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Re-integratie Amsterdam – Re-integratie spoor 2 Xynthesis

 

Vitaal en met plezier aan het werk

Re-integratie tweede spoor (spoor 2) van Xynthesis Amsterdam ondersteunt je bij het (her)vinden van je energiebalans en het vergroten van je zelfvertrouwen, zodat je op den duur weer vitaal en met plezier aan het werk kunt. Er is een hele periode geweest waarin je voornamelijk bezig bent geweest met beperkingen. Bij ons gaan we juist kijken naar mogelijkheden.

Onze re-integratie tweede spoor coaches zijn gespecialiseerd om jou te ondersteunen richting eigen werk (re-integratie spoor 1) en indien dit niet meer mogelijk is naar ander werk (re-integratie spoor 2). We onderzoeken jouw persoonlijke wensen en zorgen ervoor dat jij je eigen loopbaan verder ontwikkelt.

 

Re-integratie spoor 2: werk dat nu past

Het is voor ons een uitdaging om samen met jou uit te gaan vinden wat voor werk er binnen jouw huidige mogelijkheden past. We vinden het belangrijk dat dat werk is waar je plezier aan beleeft en voldoening uit krijgt. Werk waarin jij je gewaardeerd voelt en wat je langer volhoudt.

We beginnen een traject met het ontwikkelen van een passend loopbaanprofiel. Dit geeft je houvast om keuzes te maken en voor jezelf weer nieuw perspectief te creëren.

Toekomst met zelfvertrouwen

De meeste mensen die in een re-integratie tweede spoortraject zijn beland hebben een flinke deuk in hun zelfvertrouwen opgelopen. De ene klap na de andere maakt onzeker. Wij bieden de juiste ondersteuning bij dit gecompliceerde proces. Je zult zien dat er veel meer mogelijkheden zijn dan je misschien denkt.

 

Re-integratie spoor 2 coaches Amsterdam

Persoonlijke coach voor persoonlijke overwegingen

Onze re-integratie spoor 2coaches in Amterdam staan voor een persoonlijke en inspirerende begeleiding. De coaching is een combinatie van online-training en persoonlijke aandacht van een vaste coach. Veel praktische zaken doe je online zodat je tijdens de coaching meer aandacht krijgt voor de zaken die voor jou belangrijk zijn. In de ontmoetingen met je coach ga je de diepte in en worden jouw persoonlijke overwegingen besproken.

 Xynthesis vestiging Amsterdam:

 • 100% Sluitend dossier
 • Persoonlijke en daadkrachtige coaching voor vitaliteit en perspectief in werk.
 • Ervaren gecertificeerde coaches geven feedback, denken mee en adviseren.
 • Aandacht voor verlies, Energiebalans, zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie.
 • Kennispartner wetgeving re-integratie tweede spoor
 • Trajecten op maat, te typeren als persoonlijk en resultaatgericht.
 • Interactieve online-tools bieden je kennis en inzicht, met de coach ga je de diepte in.
 • Een goede match tussen jou en de coach, voor echt contact, veiligheid en vertrouwen.
 • Hoogwaardige begeleiding voor mbo-, hbo-, en wo-niveau.

Wij hebben circa 35 locaties verspreid over Nederland

Wil je meer informatie of advies over re-integratie en vitaliteit Amsterdam?

Twijfel je of wij iets voor jou kunnen betekenen? Je kunt ons altijd bellen. We bespreken de welke vraag je hebt en welke coach in jouw regio het beste bij je past. Met hem of haar kun je vervolgens kennismaken en nader ingaan op het programma.

De re-integratiecoaches van Xynthesis zijn gevestigd in Amsterdam en omgeving, zij werken ook in Diemen, Zaandam, Landsmeer, Amstelveen, Weesp, Badhoevedorp, Monnickendam.

tel: 088 00 41 717

Op basis van een eerste telefonische oriëntatie wordt de situatie besproken en kunnen we een eerste indicatie geven van de inzet en wat daarmee kan bereikt kan worden.

Mariët van Linschoten

Ik ben Mariët van Linschoten. Na verschillende banen in de mediawereld en een serieuze ziekte heb ik mij laten scholen tot coach. Omdat ik een internationale coachopleiding gevolgd (ICF/PCC) heb, coach ik zowel in het Nederlands als in het Engels. Ik werk graag met verschillende methodieken en ben ervan overtuigd dat het lichaam heel intelligent is en veel te vertellen heeft. Daarom werk ik ook graag met fysieke oefeningen. In een coachtraject staat vertrouwen bij mij op nummer één want je gaat samen met iemand op pad en weet niet wat je onderweg tegenkomt.

Ik ben praktisch en creatief, schuw de diepte niet maar neem ook de humor mee in mijn sessies. In alle zwaarte zit per slot van rekening ook lichtheid.

Ingrid de Jong

Ik ben Ingrid de Jong. Na een fiscale carrière waar ik echt niet op mijn plaats bleek, heb ik na de juiste studies, een switch gemaakt naar het coachvak. Ik houd mij inmiddels al twaalf jaar beroepsmatig bezig met mensen en hun persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling. Met zorg weet ik te begeleiden, te confronteren en te spiegelen. Ik motiveer, inspireer en daag uit op het vraagstuk. Ik weet uit persoonlijke ervaring wat er bij een (loopbaan)coachtraject allemaal naar boven kan komen. De ervaring dat mensen na een paar gesprekken al nieuwe of andere stappen durven te zetten en hun richting vinden raakt me persoonlijk. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel en ik behandel dan ook ieder traject als maatwerk.

Yvonne Knape

Ik ben Yvonne Knape. Ik heb psychologie gestudeerd vanuit mijn interesse wat mensen beweegt. Na ervaring in het bedrijfsleven ben ik nu al meer dan vijfentwintig jaar aan het werk als coach en bedrijfspsycholoog. Ik ben expert in loopbaan coaching & outplacement, persoonlijke ontwikkeling & leiderschap, re-integratie & burnout. Zelf blijf ik me voortdurend ontwikkelen en nascholen en ik gebruik veel verschillende methoden en invalshoeken. Een coachtraject bij mij is energiegevend, inspirerend, humorvol, persoonlijk en ook pijnlijk en praktisch. Ik geloof in de veerkracht van mensen.

Karin van de Kerkhoff

Ik ben Karin van de Kerkhoff, sociaal pedagoog (UvA), werkzaam als coach, trainer en family mediator. Na werkervaringen in het bedrijfsleven en de non-profit sector, gestart als zelfstandige en inmiddels zo’n 25 jaar werkzaam vanuit mijn eigen bureau. Ik ben breed onderlegd en blijf me ontwikkelen door permanente scholing. Binnen de coaching combineer ik mijn basiskennis vanuit de pedagogiek, psychologie en mediation met vaardigheden uit het verbeeldings-, mentaal/gedachtenwerk, mindfulness, systemisch en lichaamsgericht werken. Mijn aanpak is even basaal als beweeglijk en intuïtief, altijd in wederkerigheid; ik ben bevlogen, doortastend, praktisch, stimulerend en warm.

Sonja List

Ik ben Sonja List en na mijn ervaringen als HRM-adviseur in zowel profit als non-profit bedrijven ben ik gaan doen wat ik geweldig vind. Het begeleiden van mensen naar het inzicht welk werk bij ze past en hoe ze daar kunnen komen. Veel mensen (o.a. met burn-out) hebben door mijn begeleiding veel zelfinzicht gekregen, kunnen beter hun grenzen ervaren en benoemen en kunnen zich beter neerzetten met al hun kwaliteiten zodat ze sneller aan het werk kunnen. Ik vind het geweldig om mensen weer perspectief te zien krijgen en stappen te zien zetten in de richting die echt bij hen past. Ik ben invoelend en confronteer met zachte hand waar nodig. Met mijn doelgerichte houding en concrete aanpak breng ik mensen weer op hun juiste weg.

Wat is re-integratie spoor 2?

Re-integratie spoor 2 van Xynthesis is een coaching traject voor werknemers, gericht op het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie.

Re-integratie 2e spoor is een dynamisch proces dat vraagt om flexibiliteit en maatwerk. De betrokken partijen, waaronder de werkgever, werknemer en Xynthesis, werken nauw samen om een succesvolle re-integratie te realiseren. Een open en transparante communicatie tussen alle partijen is hierbij van groot belang.

Een belangrijk aspect van re-integratie 2e spoor is het creëren van een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Het is essentieel om de capaciteiten van de werknemer in kaart te brengen en te bepalen welke aanpassingen nodig zijn om een soepele overgang naar een nieuwe werkomgeving mogelijk te maken.

Het opstellen van een re-integratieplan door Xynthesis is een cruciale stap in dit proces. Hierin worden doelen, activiteiten en tijdslijnen vastgelegd. Het plan biedt een leidraad voor zowel de werknemer als de werkgever en biedt ruimte voor evaluatie en bijstelling indien nodig. Het is een gezamenlijk commitment om actief bij te dragen aan het re-integratiesucces.

Re-integratie 2e spoor is niet alleen gericht op het vinden van een nieuwe baan, maar ook op het (her)vinden van je energiebalans en het vergroten van het zelfvertrouwen van de werknemer. Het kan gepaard gaan met coaching en training om de vaardigheden van de werknemer aan te scherpen en zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Een positieve werkgeversbenadering is van belang om het re-integratieproces succesvol te laten verlopen. Werkgevers die investeren in de re-integratie van hun werknemers dragen niet alleen bij aan het welzijn van hun personeel, maar tonen ook maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In de praktijk heeft re-integratie 2e spoor van Xynthesis zich bewezen als een effectief middel om werknemers met arbeidsbeperkingen weer duurzaam aan het werk te krijgen. Het is een gezamenlijke inspanning die niet alleen het individu, maar ook de werkgever en de samenleving als geheel ten goede komt. Door het bieden van ondersteuning, begeleiding en nieuwe kansen wordt een brug geslagen naar een toekomst waarin arbeidsdeelname voor iedereen mogelijk is, ongeacht de uitdagingen die zich hebben voorgedaan.

Wanneer moet een tweede-spoortraject opgestart worden?

zodra er geen zicht meer bestaat op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie (eerste spoor),
– maar uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek), tenzij er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Is er dan wel zicht op werkhervatting binnen de eigen organisatie, maar niet binnen 3 maanden dan kunnen eerste en tweede spoor naast elkaar lopen.
– is de werknemer pas na de Eerstejaars-evaluatie weer belastbaar, dan zullen werkgever en werknemer ook pas later met de re-integratie beginnen. Maar omdat het tweede jaar inmiddels is ingegaan, moet er direct (naast het eerste spoortraject) met een tweede-spoortraject gestart worden. Tenzij er bij het opstellen van het Plan van aanpak binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie.

Hoe lang duurt een tweede-spoortraject?

Een tweede-spoortraject eindigt in principe na twee jaar, vanaf de eerste ziektedag. Enkele weken daarvoor kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen. Het kan eerder eindigen wanneer werknemer passend werk heeft gevonden. Het kan langer duren wanneer het UWV concludeert dat het traject niet adequaat is uitgevoerd, of als de werkgever het traject vanuit goed werkgeverschap laat doorlopen.

Wat zijn de plichten van de werknemer in een tweede-spoortraject?
 1. Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie in het eerste en tweede spoor. De regels en verantwoordelijkheden van beide staan in de Wet verbetering poortwachter.
  Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan de plannen en activiteiten voor zijn re-integratie, binnen de grenzen der redelijkheid. Zo niet, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer erop aanspreekt, en indien nodig andere maatregelen treft, zoals uiteindelijk het opschorten of inhouden van loon en – in het uiterste geval – ontslag.
  Volgens de wet mag de werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens de eerste 2 jaar dat de werknemer wegens ziekte niet in staat is om zijn werk te doen, maar deze ontslagbescherming geldt niet als de zieke werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie.
Wat zijn de plichten van de werkgever in een tweede-spoortraject?

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers en hij draagt de kosten ervan. Verder moet hij onder andere: zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst, en actief op zoek gaan naar passende werkzaamheden voor de werknemer binnen het bedrijf. Zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt de werkgever het loon door. Als de werknemer na twee jaar nog arbeidsongeschikt, kan die een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Waarom spoor 2 als spoor 1 lijkt te lukken?

Het is mogelijk dat volledig herstel binnen de eigen organisatie op termijn wel wordt verwacht, maar er geen concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen 3 maanden. Dan moet er toch een tweede-spoortraject worden gestart, en zullen eerste en tweede spoor naast elkaar lopen.

Wordt het tweede-spoortraject stopgezet als de werknemer tijdelijk helemaal uit de roulatie is?

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis, of er tijdelijk op een andere manier geen benutbare mogelijkheden zijn, wordt het tweede-spoortraject voor die periode gepauzeerd. De bedrijfsarts houdt in deze gevallen de vinger aan de pols, en hij wijst de werkgever erop dat de werknemer verder kan met de re-integratie, zodra hij de werknemer hiertoe weer in staat acht. De einddatum van het tweede-spoortraject blijft hetzelfde.

Zoekt het re-integratiebureau een baan voor de werknemer?

De verantwoordelijkheid van een tweede-spoortraject ligt bij werkgever en werknemer. Het is de taak van het re-integratiebureau om een werknemer (stap voor stap) te begeleiden bij het zoeken naar ander passend werk. Het opstellen van het persoonlijk profiel en het zoekprofiel geven de werknemer handvatten om zijn mogelijkheden te inventariseren, en hij kan uiteindelijk het beste zelf bepalen wat voor werk voor hem passend is. Daarna leert hij in het traject hoe dat werk ook werkelijk te verwerven.

Wat te doen als het tweede-spoortraject stagneert of dreigt te mislukken?

Wanneer het tweede-spoortraject stagneert of dreigt te mislukken, en men er samen niet uitkomt, kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd, ook als men zich afvraagt of er voldoende inspanningen verricht worden in het kader van de Wet Verbetering poortwachter. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan aan te spreken is op de door hem te leveren inspanningen die daarin zijn afgesproken.

Waar vind ik meer informatie?
 1. In de Wet verbetering poortwachter zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd en welke stappen doorlopen moeten worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk kan gaan.
  Meer informatie daarover is te vinden in:
  het Arbo Portaal: een korte introductie,
  de voorlichtingspagina’s van het UWV: een stap voor stap uitleg voor werknemers,

de UWV werkgevers pagina’s: een stap voor stap uitleg voor werkgevers,
de Werkwijzer Poortwachter: een uitgebreide beschrijving.