088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Teamrol en werk

sep 11, 2022 | Blogs van Xynthesis

Ik heb altijd gedacht dat ik een bestuurder ben. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn.
Hoe ben ik daarachter gekomen en welke consequenties heeft dat gehad?

Waar het werken en samenwerken in een team betreft, hebben mensen een natuurlijke voorkeur voor bepaalde rollen. Het is belangrijk dat de rol die je vervult binnen je werk aansluit bij die natuurlijke voorkeur, zodat je je thuis voelt in je functie. Ik voelde me thuis als voorzitter in de functie van ‘Plant’ en ‘Vormer’.

Ik heb altijd gedacht dat ik een bestuurder ben. Ik kan immers een bedrijf leiden en besluiten nemen. Ongeveer vijftien jaar geleden heb ik me bij de ondernemersvereniging Meerburg/Roomburg in Leiden aangesloten. Al snel kwam de voorzittershamer vacant. Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen. We maakten in die tijd plannen om de verenging een gezicht te geven. Het idee was om van Meerburg/Roomburg het eerste energieneutrale bedrijventerrein van Nederland te maken. Ik de loop der tijd merkte ik dat ik als voorzitter niet zo zeer bezig was de meningen van anderen te verzamelen voor besluitvorming, wat volgens de teamrollen van Belbin mijn rol zou moeten zijn. Ik was vooral bezig mijn ideeën en wensen actief vorm te geven en deze te promoten. Dat is veel meer de rol volgens Belbin van een ‘Vormer’.

Er werd ook van mij verwacht dat ik contacten zou gaan leggen om te lobbyen voor de vereniging, ‘Brononderzoeker’. In plaats van dat ik ging lobbyen ging ik met mijn visie (‘Plant’) de strijd aan met de onbeweeglijke overheid.

Op zich is mijn rol in de vereniging prima geweest. Ik heb zaken zodanig weten te sturen dat er openingen gecreëerd werden voor mijn opvolger. Ik heb mijn rol als voorzitter vooral goed kunnen uitoefenen omdat ik me thuis voelde als vernieuwer met een visie. Als ik die ruimte niet had gekregen was mijn voorzitterschap waarschijnlijk snel afgelopen geweest.

Zo is het belangrijk voor jezelf te om te weten in wat voor rollen jij je het prettigst voelt. Want uiteindelijk, als je jezelf wil blijven, ga je toch die rol invullen die je van nature geneigd bent te vervullen.

In het kort de teamrollen van Belbin

Bedrijfsman: de nuchtere aanpakker

Brononderzoeker: de enthousiaste netwerker en ‘ideeënverbinder’

Monitor: de bedachtzame analysator

Plant: de creatieve solist

Vormer: de drijvende kracht

Voorzitter: de neutrale organisator

Groepswerker: de warme sfeerbewaker

Zorgdrager: de perfectionistische afmaker

Specialist: de vakman op zijn eigen terrein