088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

Re-integratie eerste spoor

Als men langdurig is uitgevallen vanwege ziekte zullen de activiteiten in het eerste ziektejaar (re-integratie eerste spoor) vooral gericht zijn op terugkeer naar eigen of vervangend werk. Het zoeken en regelen van vervangend werk wordt over het algemeen door de werkgever gedaan. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker, dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor een werknemer die terugkeert na een langdurig verzuim is de werkhervatting meestal niet een kwestie van ‘gewoon weer beginnen’. De werknemer heeft nogal wat tegenslagen achter de rug. Verwachtingen en toekomstplannen vallen in duigen. En het thuis zitten kent ook zo zijn problemen. Ondersteuning hierbij is van groot belang en vormt een belangrijke factor bij een voorspoedige terugkeer. Immers, niet alleen de herintredende werknemer maar ook zijn werkomgeving is gebaat bij een zo soepel mogelijke herintreding.

Wat kan Xynthesis betekenen bij re-integratie eerste spoor

Regelmatig overleg met alle betrokken partijen moet er voor zorgen dat er een soepele terug gang naar werk plaatsvindt. En vaak gaat dit ook goed. Er zijn echter situaties waarbij het allemaal niet zo soepel verloopt. Gezien de nogal verwarde en onzekere situatie waarin een ieder is terecht gekomen, is het goed het een en ander eens op een rijtje te zetten. Het is dan mogelijk zinvol en bovendien kostenbesparend diensten in te kopen die het verzuim van de medewerker terugbrengen en de re-integratie of werkhervatting in eigen of een andere functie bespoedigen.

Ondersteuning bij de re-integratie eerste spoor

Om de terugkeer te bevorderen is het goed te bezien wat in betreffende situatie het beste past. Er zijn diverse mogelijkheden:

1.Loopbaancoaching:

Heroriëntatie op werk. Coaching is gericht op: Wat kan men als gevolg van de ziekte nog wel! Wat voor soort werk past daar bij?

2. Herorientatie 1e spoor:

Als re-integratie niet soepel verloopt! De coaching geeft de werknemer meer inzicht in zijn of haar situatie. Hij/zij weet beter met de werkgever hierover te communiceren en tot afspraken te komen.

3. Stress en spanningsreductie:

Als uitval vooral is ontstaan door oplopende spanningen door werk en/of privé. Het doel is de stressveroorzakers dusdanig te herkennen en te beheersen zodat stress minder het leven beheerst en herstel sneller intreed.

Oriënterend gesprek?

Op basis van een eerste telefonische oriëntatie wordt de situatie met u besproken en kunnen we een eerste indicatie geven wat ingezet kan worden en wat u daarmee kan bereiken. Neem voor meer informatie contact met ons op

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 coaches!