088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

Re-integratie eerste spoor

Bij langdurige uitval wegens ziekte zullen de activiteiten in het eerste ziektejaar (re-integratie eerste spoor) vooral gericht zijn op terugkeer naar eigen of vervangend werk. Werkhervatting binnen de mogelijkheden is van groot belang voor zowel werknemer als werkgever. Wij zoeken naar oplossingen die goed voelen voor beide partijen.

Een heroriëntatie op de situatie helpt

Voor een werknemer die is uitgevallen en waarbij langdurig verzuim dreigt, is de werkhervatting geen kwestie van gewoon weer beginnen. De werknemer heeft vaak nogal wat tegenslagen achter de rug. De verwachtingen en toekomstplannen zijn in duigen gevallen. Een heroriëntatie op de ontstane situatie en het gezamenlijk zoeken naar perspectieven met een onafhankelijke derde partij kan de moeizame werkhervatting vlottrekken.

Wat kan Xynthesis betekenen bij re-integratie eerste spoor

Bij langdurig verzuim zoeken zowel werkgever als werknemer naar meer duidelijkheid over de ontstane situatie. Dat vergt een actieve rol van beide partijen. In eerste instantie is het van belang dat er duidelijkheid komt over de precieze situatie van de werknemer. Van daaruit kunnen de werkgever en werknemer samen naar oplossingen zoeken. Het gaat hier niet enkel om de technische vaststelling van wat niet (meer) kan maar vooral om mogelijkheden te creëren waar beide partijen aan kunnen werken.

Ondersteuning bij de re-integratie eerste spoor

Om de terugkeer te bevorderen is het goed te bezien wat in betreffende situatie het beste past. Er zijn diverse mogelijkheden:

  1. Persoonlijke heroriëntatie 1e spoor:

In dit heroriëntatietraject wordt er vooral gekeken naar de persoonlijke situatie. Waar loopt men tegenaan, hoe kan dat veranderen, wat betekent dat voor het toekomstige werk? Het gaat hier niet alleen over de functiegerelateerde kwaliteiten en vaardigheden. Onze coaching is gericht op het doorbreken van barrières en het weer zo snel mogelijk komen tot een open, positieve houding ten opzichte van een nieuwe toekomst.

  1. Loopbaan-coaching: Heroriëntatie op werk.

Regelmatig kijken of het werk of de functie nog passend is, is voor iedereen van belang. Dat geldt zeker als langdurig verzuim aan de orde is. Het soort werk kan bijvoorbeeld de oorzaak van het verzuim zijn. Het kan ook dat door beperkingen als gevolg van ziekte ander soort werk beter aansluit.

De vraag die er dan aan de orde is: ‘Wat voor soort werk past daar nu?’

Zie ook: https://www.xynthesis.nl/loopbaan/loopbaan-advies/

  1. Coaching Persoonlijke Ontwikkeling

Coaching Persoonlijke Ontwikkeling zetten we in als er een duidelijke coachvraag is. Het gaat hierbij vaak om sociale vaardigheden die het functioneren belemmeren.

Hierbij werken we aan: bewustwording, inzicht in eigen functioneren, zelfvertrouwen en zelfrespect, grenzen en prioriteiten stellen, het nemen van verantwoordelijkheid en keuzes maken in de gewenste richting.

Zie ook: https://www.xynthesis.nl/vitaliteit/coaching-persoonlijke-ontwikkeling/

  1. Stress en spanningsreductie

Hier werken we aan als de uitval vooral is ontstaan door oplopende spanningen door werk en/of privé. Het doel is de stressveroorzakers dusdanig te gaan herkennen en beheersen dat stress het leven minder beheerst en herstel sneller intreedt.

Zie ook: https://www.xynthesis.nl/vitaliteit/wil-je-beter-omgaan-met-stress/

  1. Alvast re-integratie tweede spoor inzetten

Als men in een vroeg stadium weet dat terugkeer naar eigen of vervangend werk niet meer aan de orde is kan de re-integratie tweede spoor al ingezet worden.

Zie ook: https://www.xynthesis.nl/re-integratie/re-integratie-tweede-spoor/

Oriënterend gesprek?

Op basis van een eerste telefonische oriëntatie wordt de situatie besproken en kunnen we een eerste indicatie geven wat ingezet kan worden en wat daarmee kan bereikt kan worden. Neem voor meer informatie contact met ons op

Wil jij persoonlijk gecoacht worden in een één op één gesprek?

Ontmoet één van onze 45 coaches!