088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Merel:

Een fijne, persoonlijke afstemming, deskundigheid, betrokken, warmte. Proces mag centraal staan. Kon mijzelf zijn en heb me daarin gezien gevoeld.

 

Re-integratie tweede spoor zorg- en welzijn

 

De 2e spoor re-integratiecoaches van Xynthesis kennen de zorg en welzijnssector en de mensen die daar werken goed. Zij weten als geen ander hoe je na een zware periode je weg naar (nieuw) werk kan hervatten.

In de zorg en welzijnssector kan je als professional veel voor andere mensen betekenen maar, wordt er ook veel van je gevraagd. Personeelstekort, emotionele belasting en het werken in wisselende diensten zorgen voor een hoge werkdruk.

Toekomst met zelfvertrouwen

Gebrek aan energie, stress, vermoeidheid, slecht slapen. Iedereen maakt periode mee waarin alles lijkt tegen te zitten. Zo een zware periode maakt je onzeker, gaat ten kosten van je conditie en zijn stressvol.

Het is niet eenvoudig om weer uit het dal te klimmen. Wij steunen je dagelijks stap voor stap fitter te worden, je beter te leren ontspannen en meer zelfververtrouwen te krijgen.

Werk dat nu past

Het is voor ons een uitdaging om samen met jou uit te vinden wat voor werk er binnen jouw huidige mogelijkheden past. We vinden het belangrijk dat dat werk is waar je plezier aan beleeft en voldoening uit krijgt. Werk waarin jij je gewaardeerd voelt en wat je langer volhoudt.

We beginnen een traject met het ontwikkelen van een passend loopbaanprofiel. Dit geeft je houvast om keuzes te maken en voor jezelf nieuw perspectief te creëren.

 

Re-integratie coaches van Xynthesis

De 2e spoor re-integratiecoaches van Xynthesis komen uit diverse sectoren en hebben daardoor een brede kijk op en ervaring in de arbeidsmarkt. Door de vele trajecten die wij voor de zorg- en welzijns-sector hebben gedaan begrijpen we goed in wat voor situatie je zit én weten we welke stappen je kan maken binnen en buiten het de sector.

 

 

Xynthesis re-integratie zorg- en welzijn staat voor

   • Persoonlijke en daadkrachtige coaching voor vitaliteit en perspectief in werk.
   • Ervaren gecertificeerde coaches geven feedback, denken mee en adviseren.
   • Aandacht voor verlies, Energiebalans, zelfvertrouwen, zelfkennis en motivatie.
   • Kennispartner voor de wetgeving re-integratie tweede spoor.
   • Trajecten op maat, te typeren als persoonlijk en resultaatgericht.
   • Interactieve online-tools bieden je kennis en inzicht, met de coach ga je de diepte in.
   • Een goede match tussen jou en de coach, voor echt contact, veiligheid en vertrouwen.
   • Hoogwaardige begeleiding voor mbo-, hbo-, en wo-niveau.
   • 100% Sluitend dossier.

   

  Ervaring van Xynthesis met zorginstellingen

  Xynthesis heeft jarenlange ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten 2e spoor voor onder andere: zorginstellingen (verpleeg-/verzorgingstehuizen), thuiszorgorganisaties, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Wij zijn bekend met functies binnen de zorg- en welzijnsector, wat ons zowel voor u als werkgever als voor uw medewerker een prettige gesprekspartner maakt. Daarnaast beschikken wij over een groot regionaal netwerk van organisaties, instellingen en bedrijven binnen én buiten de zorg- en welzijnsector.

   

  Je kan bij ons terecht voor vragen en advies.
  Of wil je vrijblijvend gesprek met een van onze coaches.

  Wat is re-integratie tweede spoor in het onderwijs

  Re-integratie tweede spoor in zorg- en welzijn verwijst naar het proces waarbij inspanningen worden geleverd om een individu dat om verschillende redenen niet langer in staat is om zijn oorspronkelijke functie uit te oefenen, terug te begeleiden naar de arbeidsmarkt via alternatieve mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege gezondheidsredenen, ongeschiktheid voor de huidige functie, of andere belemmeringen die de arbeidsparticipatie beïnvloeden.

  Het aspect van re-integratie tweede spoor is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het individu in kwestie de benodigde inzichten en kennis verwerft die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar een nieuwe functie of carrière. Het is een veelomvattend proces dat rekening houdt met zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van de betrokken persoon.

  Een belangrijk element van re-integratie tweede spoor in zorg- en welzijn is het opstellen van een passend trajectplan. Dit plan omvat vaak een grondige evaluatie van de huidige vaardigheden, ervaring en interesses van het individu, evenals een analyse van de arbeidsmarkt om kansen en behoeften te identificeren. Het doel is om een traject te ontwikkelen dat niet alleen aansluit bij de capaciteiten van de persoon, maar ook rekening houdt met de eisen van de arbeidsmarkt.

  Een ander aspect van re-integratie tweede spoor in zorg- en welzijn is de begeleiding en ondersteuning die wordt geboden aan het individu tijdens het leerproces. Dit kan variëren van mentoring en coaching tot het aanbieden van psychosociale ondersteuning om de persoon te helpen bij het omgaan met de uitdagingen van de verandering en het verwerven van zelfvertrouwen.

  Daarnaast is het van groot belang om samen te werken met instellingen, trainers en andere relevante stakeholders om een naadloze overgang te waarborgen. Het creëren van partnerschappen met onderwijsaanbieders stelt re-integratieprofessionals in staat om up-to-date informatie te verkrijgen over relevante opleidingen en cursussen, evenals toegang te krijgen tot middelen die de leerervaring kunnen verrijken.

  In conclusie is re-integratie tweede spoor in zorg- en welzijn een holistische benadering van het begeleiden van individuen naar een succesvolle herintreding op de arbeidsmarkt. Het vereist een zorgvuldige planning, evaluatie en samenwerking met zorg- en welzijn  en andere belanghebbenden om een effectief en op maat gemaakt zorg- en welzijnprogramma te ontwikkelen dat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het individu bevordert.

  Wanneer moet een tweede-spoortraject opgestart worden?

  zodra er geen zicht meer bestaat op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie (eerste spoor),
  – maar uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek), tenzij er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie. Is er dan wel zicht op werkhervatting binnen de eigen organisatie, maar niet binnen 3 maanden dan kunnen eerste en tweede spoor naast elkaar lopen.
  – is de werknemer pas na de Eerstejaars-evaluatie weer belastbaar, dan zullen werkgever en werknemer ook pas later met de re-integratie beginnen. Maar omdat het tweede jaar inmiddels is ingegaan, moet er direct (naast het eerste spoortraject) met een tweede-spoortraject gestart worden. Tenzij er bij het opstellen van het Plan van aanpak binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie.

  Hoe lang duurt een tweede-spoortraject?

  Een tweede-spoortraject eindigt in principe na twee jaar, vanaf de eerste ziektedag. Enkele weken daarvoor kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen. Het kan eerder eindigen wanneer werknemer passend werk heeft gevonden. Het kan langer duren wanneer het UWV concludeert dat het traject niet adequaat is uitgevoerd, of als de werkgever het traject vanuit goed werkgeverschap laat doorlopen.

  Wat zijn de plichten van de werknemer in een tweede-spoortraject?
  1. Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie in het eerste en tweede spoor. De regels en verantwoordelijkheden van beide staan in de Wet verbetering poortwachter.
   Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan de plannen en activiteiten voor zijn re-integratie, binnen de grenzen der redelijkheid. Zo niet, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer erop aanspreekt, en indien nodig andere maatregelen treft, zoals uiteindelijk het opschorten of inhouden van loon en – in het uiterste geval – ontslag.
   Volgens de wet mag de werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens de eerste 2 jaar dat de werknemer wegens ziekte niet in staat is om zijn werk te doen, maar deze ontslagbescherming geldt niet als de zieke werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie.
  Wat zijn de plichten van de werkgever in een tweede-spoortraject?

  De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers en hij draagt de kosten ervan. Verder moet hij onder andere: zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst, en actief op zoek gaan naar passende werkzaamheden voor de werknemer binnen het bedrijf. Zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt de werkgever het loon door. Als de werknemer na twee jaar nog arbeidsongeschikt, kan die een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

  Waarom spoor 2 als spoor 1 lijkt te lukken?

  Het is mogelijk dat volledig herstel binnen de eigen organisatie op termijn wel wordt verwacht, maar er geen concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen 3 maanden. Dan moet er toch een tweede-spoortraject worden gestart, en zullen eerste en tweede spoor naast elkaar lopen.

  Wordt het tweede-spoortraject stopgezet als de werknemer tijdelijk helemaal uit de roulatie is?

  Wanneer een werknemer bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis, of er tijdelijk op een andere manier geen benutbare mogelijkheden zijn, wordt het tweede-spoortraject voor die periode gepauzeerd. De bedrijfsarts houdt in deze gevallen de vinger aan de pols, en hij wijst de werkgever erop dat de werknemer verder kan met de re-integratie, zodra hij de werknemer hiertoe weer in staat acht. De einddatum van het tweede-spoortraject blijft hetzelfde.

  Zoekt het re-integratiebureau een baan voor de werknemer?

  De verantwoordelijkheid van een tweede-spoortraject ligt bij werkgever en werknemer. Het is de taak van het re-integratiebureau om een werknemer (stap voor stap) te begeleiden bij het zoeken naar ander passend werk. Het opstellen van het persoonlijk profiel en het zoekprofiel geven de werknemer handvatten om zijn mogelijkheden te inventariseren, en hij kan uiteindelijk het beste zelf bepalen wat voor werk voor hem passend is. Daarna leert hij in het traject hoe dat werk ook werkelijk te verwerven.

  Wat te doen als het tweede-spoortraject stagneert of dreigt te mislukken?

  Wanneer het tweede-spoortraject stagneert of dreigt te mislukken, en men er samen niet uitkomt, kan een deskundigenoordeel worden aangevraagd, ook als men zich afvraagt of er voldoende inspanningen verricht worden in het kader van de Wet Verbetering poortwachter. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan aan te spreken is op de door hem te leveren inspanningen die daarin zijn afgesproken.

  Waar vind ik meer informatie?
  1. In de Wet verbetering poortwachter zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd en welke stappen doorlopen moeten worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk kan gaan.
   Meer informatie daarover is te vinden in:
   het Arbo Portaal: een korte introductie,
   de voorlichtingspagina’s van het UWV: een stap voor stap uitleg voor werknemers,

  de UWV werkgevers pagina’s: een stap voor stap uitleg voor werkgevers,
  de Werkwijzer Poortwachter: een uitgebreide beschrijving.