088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Marijke:

“Ik moest van ver komen, naar met hernieuwde energie ben ik weer aan de slag en ontwikkel mij verder”

Alles wat je moet weten over re-integratie tweede spoor

Als je te maken hebt met langdurige ziekte en het niet mogelijk is om terug te keren naar je oude baan, kan re-integratie tweede spoor een belangrijke stap zijn. In deze blog leggen we alles uit wat je moet weten over re-integratie tweede spoor. We bespreken wat het is, wanneer het wordt ingezet, hoe het werkt, hoe een re-integratie tweede spoor traject eruitziet en wat de kosten zijn.

Wat is re-integratie tweede spoor?

Re-integratie tweede spoor is een traject waarbij je ondersteund wordt om een nieuwe baan te vinden bij een andere werkgever als je door ziekte of andere omstandigheden niet kunt terugkeren naar je oude functie. Het doel is om weer aan het werk te gaan in een baan die past bij je mogelijkheden en beperkingen.

De term “tweede spoor” wordt gebruikt om het te onderscheiden van “eerste spoor” re-integratie. Bij eerste spoor probeert je werkgever je binnen het eigen bedrijf in een andere passende functie te plaatsen. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen geschikte functies zijn of omdat je beperkingen te groot zijn, wordt tweede spoor ingezet.

Wanneer wordt re-integratie tweede spoor ingezet?

Re-integratie tweede spoor wordt ingezet als het duidelijk is dat je niet meer kunt terugkeren naar je oude functie binnen het bedrijf waar je werkt. Dit wordt meestal duidelijk in het eerste jaar van je ziekte. Enkele situaties waarin tweede spoor re-integratie nodig kan zijn:

 1. Langdurige ziekte: Als je langer dan een jaar ziek bent en er geen uitzicht is op herstel binnen een redelijke termijn waardoor terugkeer in je oude functie niet mogelijk is.
 2. Geen passende functie: Wanneer er binnen je huidige bedrijf geen andere passende functies beschikbaar zijn die aansluiten bij wat je nog wel kunt.
 3. Functionele beperkingen: Als je beperkingen hebt die het onmogelijk maken om binnen je huidige bedrijf een andere functie te vervullen.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten zowel jij als je werkgever zich inspannen voor jouw re-integratie. Na ongeveer een jaar ziekte wordt geëvalueerd of re-integratie tweede spoor nodig is.

Ervaring van Carla over haar tweede spoor traject

Carla: Toen ik door ziekte niet kon terugkeren naar mijn oude functie, stond ik voor een moeilijke tijd. Ik had nooit gedacht dat ik mijn werk zou moeten verlaten, maar mijn beperkingen maakten het onmogelijk om terug te keren. Gelukkig bood mijn werkgever mij een re-integratietraject tweede spoor aan. Dit traject zou mij helpen een nieuwe baan te vinden bij een andere werkgever.

Vanaf het begin werd ik begeleid door een re-integratiecoach. We begonnen met een uitgebreide intake waarin we mijn mogelijkheden, beperkingen en interesses bespraken. Het voelde goed om mijn verhaal te delen en te weten dat ik er niet alleen voor stond.

Hoe werkt re-integratie tweede spoor?

Het proces van re-integratie tweede spoor verloopt in verschillende stappen en vereist samenwerking tussen jou, je werkgever en een re-integratiebureau. Hier zijn de stappen die meestal worden gevolgd:

 1. Beoordeling en beslissing: Wanneer blijkt dat je niet terug kunt keren naar je oude functie, adviseert de bedrijfsarts vaak om tweede spoor in te zetten. Dit advies komt meestal na een jaar ziekte.
 2. Keuze re-integratiebureau: Je werkgever kiest in overleg met jou een re-integratiebureau dat gespecialiseerd is in tweede spoor trajecten. Dit bureau ondersteunt je bij de begeleiding en bemiddeling naar ander werk.
 3. Start van het traject: Het traject begint met een uitgebreide intake en een beoordeling van je mogelijkheden en beperkingen. Er wordt een plan van aanpak opgesteld met concrete stappen en doelen.
 4. Het opstellen van een persoonsprofiel. In eerste instantie is het van belang om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van de persoon. De volgende vragen worden daarin beantwoord: Wie je bent. Wat je drijft. Wat je kunt. Wat je wilt
 5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt: Na een persoonsprofiel is samengesteld ontwikkeld men een zoekprofiel. In een zoekprofiel brengt men als deelnemer de persoonlijke arbeidsmarkt helder in kaart. Men onderzoekt: de functies, beroepen, organisaties en sectoren
 6. Bemiddeling naar ander werk: Het re-integratiebureau helpt je bij het vinden van geschikte vacatures en bij het solliciteren. Het zoeken naar vacatures gaan via sociale media vacaturebanken, netwerken.
 7. Plaatsing en nazorg: Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden, biedt het re-integratiebureau nazorg om ervoor te zorgen dat de plaatsing succesvol is en dat je goed integreert in je nieuwe functie.

Ervaring van Carla over haar tweede spoor traject

Carla: De volgende stap was de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Ik kreeg loopbaanadvies dat hielp bij het ontwikkelen van een loopbaanprofiel. Het loopbaanprofiel gaf veel inzicht in mijn mogelijkheden. Deze waren een beetje op de achtergrond geraakt omdat er het afgelopen jaar vooral werd gesproken over beperkingen. Deze inzichten gaven mijn motivatie om door te gaan.

Vervolgens hebben we gekeken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat was best spannend. In wat voor functies bij welke bedrijven voel ik mij het beste thuis. Deze activiteiten gaven me waardevolle inzichten en brachten me in contact met mensen die me verder konden helpen. Het re-integratiebureau steunde me ook bij het zoeken naar vacatures die goed bij mijn profiel pasten.

De bemiddeling naar ander werk was een intensieve fase. Het bureau hielp me bij het vinden van geschikte vacatures en ondersteunde me bij het solliciteren. Ze hielpen mij bij het zoeken van geschikte vacatures en steunde mij bij sollicitatiegesprekken. Dankzij hun hulp kreeg ik de kans om mezelf op de beste manier te presenteren.

Na enkele maanden van hard werken vond ik een nieuwe baan. Het was een functie die perfect aansloot bij mijn capaciteiten en beperkingen. Het re-integratiebureau bleef betrokken en bood nazorg om ervoor te zorgen dat ik goed integreerde in mijn nieuwe rol. Deze ondersteuning was cruciaal voor een succesvolle overgang.

Kosten re-integratie tweede spoor

De kosten van een re-integratie tweede spoor traject kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het traject, de intensiteit van de begeleiding en de tarieven van het re-integratiebureau. Hier zijn enkele kostenposten die in rekening kunnen worden gebracht:

 1. Intake en assessment: Dit omvat de kosten voor de eerste gesprekken en de beoordeling van je situatie. Tijdens deze fase wordt je situatie grondig geanalyseerd om een goed plan van aanpak op te kunnen stellen.
 2. Begeleiding en coaching: Dit zijn de kosten voor de individuele begeleiding en coaching die je ontvangt tijdens het traject. Deze begeleiding helpt je bij elke stap van het proces en zorgt ervoor dat je de juiste ondersteuning krijgt.
 3. Trainingen en cursussen: Eventuele kosten voor trainingen en cursussen die nodig zijn om je te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Dit kan variëren van sollicitatietrainingen tot vakgerichte cursussen om je kennis en vaardigheden op peil te brengen.
 4. Bemiddelingskosten: Kosten voor de bemiddeling en plaatsing bij een nieuwe werkgever. Dit omvat het zoeken naar vacatures, het leggen van contacten met potentiële werkgevers en het begeleiden van sollicitatiegesprekken.
 5. Nazorg: Kosten voor de nazorg en begeleiding na plaatsing bij de nieuwe werkgever. Deze nazorg is belangrijk om ervoor te zorgen dat je succesvol blijft in je nieuwe baan.

Gemiddeld kunnen de kosten voor een re-integratie tweede spoor traject variëren tussen de €3.000 en €10.000, afhankelijk van de complexiteit en duur van het traject. Het is belangrijk om te weten dat deze kosten vaak voor rekening van de werkgever komen, die wettelijk verplicht is om zich in te spannen voor jouw re-integratie.

Conclusie

Re-integratie tweede spoor is een essentieel proces voor werknemers die door ziekte of andere omstandigheden niet kunnen terugkeren naar hun oude functie. Het biedt een gestructureerd en begeleid traject om je te helpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Door middel van samenwerking tussen jou, je werkgever en een re-integratiebureau wordt gestreefd naar een succesvolle en duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt. De kosten van dit traject kunnen variëren, maar zijn een investering in jouw toekomst en de continuïteit van je werkproces. Re-integratie tweede spoor biedt je de kans om, ondanks beperkingen, weer actief deel te nemen aan het arbeidsproces en een nieuwe, passende baan te vinden.

Conclusie van Carla

Het re-integratietraject tweede spoor was voor mij een intensieve, maar ontzettend waardevolle ervaring. Toen ik door ziekte niet meer kon terugkeren naar mijn oude functie, voelde ik me verloren. Dankzij de begeleiding van mijn re-integratiecoach en het re-integratiebureau kreeg ik echter nieuwe inzichten in mijn mogelijkheden en werd ik stap voor stap begeleid naar een nieuwe baan die goed bij me past.

Het traject bood me niet alleen professionele ondersteuning, maar ook een emotioneel vangnet. De intakegesprekken, loopbaanprofielen en de actieve hulp bij het zoeken en solliciteren naar vacatures waren onmisbaar. Door deze begeleiding vond ik uiteindelijk een nieuwe functie waarin ik me goed kon ontwikkelen, ondanks mijn beperkingen. De nazorg die ik ontving zorgde ervoor dat ik me snel thuis voelde in mijn nieuwe rol.

Al met al was het tweede spoor traject een kans om opnieuw mijn plek te vinden in de arbeidsmarkt en gaf het me de moed en het vertrouwen om verder te gaan. Ik ben dankbaar voor de steun en begeleiding die ik heb ontvangen, en ik hoop dat anderen in een vergelijkbare situatie ook baat kunnen hebben bij dit traject.

Het traject van re-integratie tweede spoor kan een uitdaging zijn, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning is een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt binnen handbereik. Of je nu zelf te maken hebt met langdurige ziekte of een werknemer hebt die hulp nodig heeft bij het vinden van passend werk, het is belangrijk om de juiste stappen te zetten en je gesteund te voelen tijdens dit proces.

Wil je ondersteuning in jouw re-integratietraject? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze ervaren re-integratiecoaches staan voor je klaar bij iedere stap van het proces, met 40+ locaties is er altijd een coach in jouw buurt.

 

Je kan bij ons terecht voor vragen en advies.
Of wil je vrijblijvend gesprek met een van onze coaches.