088 - 0041717
Vragen? Bel gerust!

Vestigingen in heel Nederland

Al onze coaches hebben senior niveau

Persoonlijk en daadkrachtig

Jos Maas

Ik ben de initiatiefnemer en oprichter van Xynthesis en heb sinds 1983 ervaring met reïntegratie- , loopbaan- en outplacement-activiteiten voor MBO’ers, HBO’ers en academici. Van 1989 tot en met 2000 heb ik als directeur van een middelgroot reïntegratie- / outplacement bureau, samen met een team van 70 mensen via o.m. omscholing 3000 mensen duurzaam aan een baan geholpen.

Binnen Xynthesis ben ik me vanaf 1999 meer gaan toeleggen op mijn passie voor, kennis en ervaring met weerbaarheid en vitaliteit. Veel mensen die door omstandigheden al dan niet gedwongen worden een andere functie te aanvaarden, hebben vooral ook een mentale en emotionele ondersteuning nodig.

Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij mensen die het om één of andere reden even moeilijk hebben of de aansluiting op de arbeidsmarkt moeilijk kunnen vinden. In een gezond en zinvol bestaan is werk of anderszins nuttig zijn van groot belang; een bestaan waarin mensen de regie over zichzelf kunnen voeren. De ontwikkeling van mijn visie op een ideale samenleving is in de loop der jaren over gegaan in een ontwikkeling in mijzelf. Om van daaruit de samenleving te aanschouwen. Na een zeer onrustige periode in mijn leven heb ik innerlijke rust en balans gevonden en heb ik de behoefte ook anderen van deze rijkdom te laten genieten: terug naar je innerlijke behoefte en werken met je kerncompetenties. Een mens in zijn kracht is goed voor zichzelf, nuttig voor zijn omgeving en effectief in zijn werk.